Publicerad 2019-11-23
Gunnar Palmqvist arbetar som djurskyddshandläggare på Jordbruksverket, och var en av föreläsarna på Alnarps Grisdag.Foto: Emma Sonesson

Inte omöjligt att tänka utanför boxen

Jordbruksverkets Gunnar Palmqvist kom under Alnarps Grisdag in på vikten av utveckling inom stalldesign i allmänhet och grisningsboxar i synnerhet.

Dagens svenska bestämmelser om hur en grisningsbox ska se ut innehåller ett antal funktionskrav, som exempelvis anger att boxen ska medge liggkomfort och rörelsefrihet för suggan. Bestämmelserna innehåller även resurskrav, som till exempel anger att det ska finnas smågrishörna och minst sex kvadratmeter total yta. Kraven är i flera avseenden högre här än i många andra länder.

– De föreskrifter vi har i dag kan i vissa avseenden vara alldeles för tillåtande och i andra avseenden alldeles för begränsande för utveckling. Vi ser att det kommer nya typer av grisningsboxar som är intressanta, men som hindras av de bestämmelser som vi i dag har, sa Gunnar.

Utvärdering av boxar

Gunnar berättade vidare att Jordbruksverket kommer att påbörja en studie där forskning och praktiska erfarenheter kring grisningsboxar som används i andra länder kommer att vägas samman, allt för att avgöra om det är system som är gångbara i Sverige.

– Det är ett omfattande arbete och jag vet inte i dag vad det kommer att landa i, men det är i alla fall ett arbete som vi kommer att påbörja så småningom.

Ny teknik-prövning

Från publiken frågades vad man som grisföretagare kan göra om man är intresserad av att testa exempelvis en box som är av en annan typ av de vi traditionellt sett använder här.

– I första hand vänder man sig till länsstyrelsen, som kommer att ge avslag. Då kan man vända sig till Jordbruksverket med en förfrågan om ny teknik-prövning. Jordbruksverket beslutar om det verkligen rör sig om ny teknik och huruvida det kan vara intressant att testa i Sverige. Ett test bör i så fall göras som en vetenskaplig studie, annars får det inte så stort värde. Detta kräver djurförsöksetiskt tillstånd, berättade Gunnar.

Efter att resultaten från studien granskats tar Jordbruks­verket ställning till om den nya tekniken kan godkännas. Ett exempel på sådan studie är den som pågår på Esplunda Grisen. Där testas effekten av att placera spalten i boxen på ett annorlunda sätt än vad föreskrifterna medger.

Emma Sonesson
Grisföretagaren