Publicerad 2019-11-05
Hans Jørgen Tellerup är konsult på Danish Crown och en av dem som jobbar med Klimavejen. Målet är att 90 procent av grisköttet som kommer från Danish Crown ska komma från hållbarhetscertifierade gårdar i slutet av 2019.  Foto: Emma Sonesson


Från hjärtmärkning till ”Klimavejen”

2017 lanserade danskarna sin statliga djurvälfärdsmärkning i tre olika nivåer med ett, två respektive tre hjärtan. Nu är det istället klimat som är i fokus.

Det var Fødevarestyrelsen i samarbete med aktörer från hela branschen, exempelvis djurvälfärds- och veterinär­organisationer, slakterier och livsmedelskedjor, som initierade hjärtmärkningen. Konceptet togs emot väl till en början, men på grund av för dålig försäljning har nu nivån med ett hjärta lagts ner.

Inkonsekvent beteende

För att uppnå märkning med ett hjärta krävdes exempelvis knorr på slaktgrisarna och lösa suggor under digivningen. Bakgrunden till konceptet var bland annat en konsumentundersökning som slog fast att 70 procent av de danska konsumenterna bryr sig om djurvälfärd.

– De säger en sak och gör en annan, konstaterade Seges svineproduktions sektordirektör Christian Fink Hansen, vid en pressträff under svinekongressen.

Till de danska konsumenternas försvar lyfte han sedan tidigare inarbetade koncept så som Bornholmergrisen, Friland och Antoniusgrisen och att hjärtmärkningen med facit i hand kanske gjorde valet vid köttdisken mer komplicerat, vilket inte alls var avsikten.

Kör in på klimatvägen

Istället slår danskarna nu på stora trumman för klimat och hållbarhet i kommunikationen med konsumenterna, bland annat via det bondeägda flaggskeppet Danish Crown. Klimat och miljö, djurvälfärd, antibiotikaförbrukning och social hållbarhet är de fyra benen som upplägget, som kallas för ”Klimavejen”, vilar på.

– Hållbarhet är brett. Det här är ett sätt att jobba proaktivt, berättade Hans Jørgen Tellerup som är konsult på Danish Crown.

Klimatneutralt 2050

Första steget i processen är att hållbarhetscertifiera Danish Crowns leverantörer, som själva sätter upp mål för vilka förbättringar de vill göra på sina gårdar den kommande treårsperioden. Slakteriet kan vara behjälpligt med att föreslå olika insatser som kan passa och som tar utvecklingen i rätt riktning.

Målet med Klimavejen är att utsläppen från Danish Crowns köttproduktion mellan 2005 och 2030 ska ha minskat med 50 procent, och visionen är att den ska vara klimatneutral år 2050.

Emma Sonesson
Grisföretagaren