Publicerad 2019-11-04
Christian Fink Hansen är sektordirektör för Seges svineproduktion. Under årsmötet berättade han att det pågår utveckling av boxar för lösgående suggor under digivningen, med möjlighet att ge extra mjölknäring eller blötfoder till de allt större kullarna, något som ska minska behovet av amsuggor och ge robustare grisar vid avvänjningen. Vid sin sida på årsmötet hade Hansen vice ordförande Søren Søndergaard och ordförande Erik Larsen. Foto: Emma Sonesson


Den enes död, den andres bröd

Med 2 150 deltagare gick den danska svinekongressen traditionsenligt av stapeln i slutet av oktober. Och lika uppgivna som de danska grisföretagarna var i fjol på grund av torkan, lika glada och hoppfulla var de i år.

Med det högsta grispriset på 18 år och en generellt sett bra skörd i ladorna, gick tonerna på årets svinekongress i dur, även om den danska grisbranschen alltjämt har utmaningar att brottas med.

Danskarnas gynnsamma grispris beror huvudsakligen på ökad efterfrågan på kött från Asien, till följd av den afrikanska svinpestens framfart.

– Det är nu vi har möjlighet att göra nödvändiga investeringar eller kanske minska våra skulder. Och det är också nu vi ska hålla foten på gasen och försäkra att vi håller fast vid vår effektivitet, sa Seges svineproduktions ordförande Erik Larsen i sitt ­årsmötesanförande.

ASF – branschens mardröm

Högst upp på listan över utmaningar för den danska grisbranschen står risken för att få in afrikansk svinpest i landet och Larsen rosade politiker och jägarförbund som stått på grisbranschens sida i debatten kring det omtvistade vildsvinsstaketet som snart står klart längs den tyska gränsen.

Samtidigt underströk han vikten av ständig medvetenhet när det gäller biosäkerhet, och slog ett slag för de onlinekurser som finns på området.

Men branschen har även andra, kanske mer greppbara utmaningar. Ett exempel är en smågrisdödlighet som ökade det gångna året. Även om skillnaden är marginell så är riktningen på pilarna oönskad. Här arbetar Seges med ett antal projekt för att vända skutan, bland annat undersöks potentialen i att kameraövervaka grisningen. Man jobbar även med att detaljerat kartlägga när och hur smågrisarna dör, och att utveckla strategier för utfodring av suggan som gynnar en snabb och komplikationsfri grisning.

Jämfört med andra storproducerande grisländer har Danmark en förhållandevis hög nivå på omkostnaderna. Tack vare en hög effektivitet är danskarna trots allt konkurrenskraftiga på marknaden.
– De som inte har ett vettigt resultat i dag, de har problem på riktigt, konstaterade Landbrug & Fødevarers chefsekonom Frank Øland, när han summerade läget för den danska grisbranschen på svinekongressen. Foto: Emma Sonesson

Licens att producera

En annan utmaning är zinkförbudet som införs sommaren 2022, där målet är att kunna fasa ut zinken utan att antibiotikaförbrukningen ökar. Även om danskarnas antibiotikaförbrukning är mer än tre gånger så hög som Sveriges, så är den låg sett ur ett större perspektiv.

– En låg antibiotikaförbrukning är viktigt för våra kunder över hela världen. Det är också viktigt för branschens existensberättigande, deklarerade Larsen.

Klimat i fokus

Högt upp på dagordningen i Danmark, likväl som i Sverige, står klimatet. Målet är en klimatneutral livsmedelsbransch 2050.

– Som alltid producerar vi det som konsumenterna vill ha. Framtidens gris är grön, men vi kommer nog inte att utveckla en köttfri, vegansk gris - oavsett hur modernt det är. Framtidens gris kommer att vara klimatvänlig, den har lång svans, har vuxit upp i öppna boxsystem och den är inte kastrerad, sa Seges svineproduktions sektordirektör Christian Fink Hansen på årsmötet.

Den danska vägen till en grönare gris går bland annat via avel och innovationer för optimerat foderutnyttjande och smart gödselhantering, men även via investeringar i modernare stallar.

– Målen ska nås via utveckling, inte avveckling, poängterade Larsen, och konstaterade samtidigt att 40 procent av landets slaktgrisstallar står inför att behöva renoveras inom tio år, något som han framfört till landets beslutsfattare, med hopp om ekonomisk stöttning i processen.

Oklart läge i världen

När Landbrug & Fødevarers chefsekonom Frank Øland intog scenen, konstaterade även han vikten av att ta konsumenternas klimatengagemang på allvar:

– Ingen kan förutspå framtiden, men ett ökat intresse för miljö är en säkerhet, sa han.

Något som är betydligt mer osäkert är handelsläget på det stora hela i världen. Ett resultat av handelskonflikten mellan Kina och USA är enligt Øland att den globala handeln minskat de senaste tre kvartalen, något som dock inte varit kännbart för danskarnas export av griskött. Brexit är en annan spelare på planen, som vid tillfället för svinekongressen hängde i luften.

– Ska vi ha en hård Brexit finns det knappt något bättre tillfälle än nu, sa Øland och pekade på att Brexit trots allt har en minimal påverkan på danskarnas grispris, ställt i relation till ASF i Kina.

Øland avslutade med en uppmaning om att ta tillfället i akt att investera förnuftigt, och konstaterade att förutsatt att ASF inte ställer till det när det gäller tillgången på exportmarknader, så har de danska grisföretagarna sannolikt några goda år att se fram emot.

Kunskap på nätet

På zinkguide.dk finns tips om hur man kan förbereda sig inför zinkförbudet och på farestaldsguide.dk finns anvisningar som kan vara användbara i en effektiv smågris-produktion. Seges svineproduktion står bakom båda sidorna som är öppna för alla.

Emma Sonesson
Grisföretagaren