Publicerad 2019-11-03
– Det är investeringar som den här på Halla Gård som gör skillnad för klimatet, säger Sofia Hyléen Toresson, vd HKScan Sverige. Det är lätt att prata om klimat och miljö men det är vad som genomförs som räknas.Foto: Erik Brink

”Investeringar som gör skillnad”

Den nya konceptet för grisproduktion på Halla Gård är ett samarbete mellan Halla och HKScan. För HKScan är det en del av deras initiativ för att göra svenska gårdar mer klimatsmarta.

Hösten 2019 drar HKScan igång satsningen ”Gårds­initiativet” som ska göra en av världens redan mest klimatsmarta köttproduktion ännu mer hållbar. HKScan har arbetat fram 100 åtgärder för att minska gårdarnas klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött. Det handlar om initiativ för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning. Åtgärder som samtidigt ska vara lönsamma för gårdarna.

Samarbetet med Halla Gård är en del av initiativet.

Lätt att prata om klimatet

– Det finns många som pratar om klimatet nu, men det är investeringar som den här som ger verklig effekt, säger Sofia Hyléen Toresson, vd för HKScan Sverige, när hon beskriver Halla Gårds satsning.

Delar av vad som görs på Halla kan även komma att användas på andra gårdar. Och utsläppen på Halla kommer att mätas och användas för att fortsätta utveckla en klimateffektiv produktion.

– Det är viktigt att fortsätta utveckla vårt fina svenska griskött, säger Sofia. Framtiden tillhör de som utvecklas och anpassar sin produktion.

Långsiktig satsning

– Det är viktigt med långsiktigheten när det görs en sådan här satsning, säger Sofia Hyléen Toresson. HKScan står bakom och stödjer Anders investering men vi investerar inte själva i satsningen på gården.

–  Alla gårdar har olika förutsättningar och utmaningar. De initiativ som ger störst klimatnytta kommer därför att variera från gård till gård. Vi på HKScan ska se till att vi och våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Viktigast, här och nu, är att få fart på ett antal initiativ runt om i Sverige som gör skillnad på riktigt, säger Sofia.

Mellan raps och eko

Under 2020 kommer de första styckningsdetaljerna från djur uppfödda på Halla Gård att börja säljas i handeln. Bland annat utlovas att det kommer finnas julskinka från Halla.

– Prismässigt i handeln kommer köttet från Halla Gård att hamna mellan Rapsgris och ekologiskt griskött, säger Sofia Hyléen Toresson.

Grisköttet från Halla kommer att marknadsföras under ett eget koncept. Konceptet och varumärket är redan nu fastställda, men kommer inte att avslöjas förrän det är dags att lansera de första produkterna.

Erik Brink
Grisföretagaren