Publicerad 2019-10-23
Trenden med en minskad import av griskött fortsätter. Under årets första sex månader sjönk importen med 5,7 procent.Källa: Jordbruksverket

Minskad import av griskött till Sverige

Den svenska importen av griskött fortsätter att minska. Årets minskade import har dock nya drivkrafter jämfört med tidigare år.

Under de senaste åren har vi sett den svenska importen av griskött minska. Minskningen har drivits av en efterfrågan på svenskproducerade produkter och handelns satsningar på att använda svenskt kött i EMV, produkter under handelns egna varumärken.

Dyr import

Under våren och sommaren har de europeiska grispriserna stigit med mer än en tredjedel. Högre grispriser ger högre priser på griskött vilket har fördyrat importen till Sverige rejält.Samtidigt har en svag krona gjort all import till Sverige dyrare.

En väsentligt fördyring av importerat griskött gör det därmed mindre intressant att importera för både industri och detaljhandel.

Minskad import

Som en följd av den rådande konsumenttrenden i kombination med dyrare importkött så har den svenska importen av griskött under årets första sex månader minskat med 3 200 ton. Den totala importen uppgick till 53 000 ton, vilket är en minskning med 5,7 procent jämfört med samma period förra året.

Erik Brink
Grisföretagaren