Publicerad 2019-10-23
Världen vill äta mer kött under det kommande decenniet. Och både produktion och konsumtionen av griskött kommer att öka mest i Asien.Foto: Mostphotos


Världen vill ha mer kött på tallriken

Världens konsumenter kommer att vilja ha mer kött på menyn. Framförallt är det efterfrågan på kyckling, nöt och lamm som förväntas öka när befolkningen blir rikare, medan efterfrågan på gris står stilla.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO,  har tillsammans med OECD gett ut rapporten Agricultural Out­look 2019-2028. I rapporten gör man en prognos för hur produktion och efterfrågan på livsmedel kommer att utvecklas under det närmaste decenniet.

Vi vill ha mer kött

Under de kommande åren förväntas konsumtionen av kött att fortsätta öka, men i något lägre takt. Det är framförallt en förbättrad levnadsstandard i Asien och Latinamerika som driver ökningen. I snitt kommer den globala köttkonsumtionen per capita att öka med 1,2 procent per år.

Diversifierad meny

Historiskt har det framförallt varit kyckling med låga produktionskostnader som har varit köttet som ökat först när levnadsstandarden har förbättrats. Så är det enligt Agricultural Outlook även nu, men samtidigt förväntas många konsumenter i utvecklingsländer att diversifiera sin köttinköp.

Efterfrågan på nöt- och lammkött förväntas gynnas på grund av det. Konsumtionen av griskött kommer inte att påverkas lika mycket, på grund av att griskött inte utgör en viktig del av måltiden i flera utvecklingsländer.

När konsumtionen ökar så ökar produktionen av kött också. Agricultural Outlook räknar med att den globala köttproduktionen ska öka med 13 procent till 2028.

Tre fjärdedelar av produktionsökningarna kommer att ske i utvecklingsländer. Men köttproduktionen kommer att fortsätta domineras av  Brasilien, Kina, EU och USA.

För griskött kommer produktionen att öka med nästan åtta procent. Asien kommer att stå för den största tillväxten, men även Brasilien och USA förväntas öka produktionen. EU:s produktion av griskött kommer enligt prognosen att minska på grund av hårdare miljölagstiftning.

Erik Brink
Grisföretagaren