Publicerad 2019-10-17
Liten vid födseln - liten hela livet? Ja, ofta, men inte alltid, enligt forskare från Spanien och Irland. Foto: Emma Sonesson


Kan grisar som är små vid födseln växa i kapp?

Det är välkänt att kultingar som är små vid födseln har sämre chans att överleva. Men är det så att grisar som är små vid födseln alltid har sämre tillväxt under tillväxt- och storgrisperioden? Forskare från Spanien och Irland har undersökt just detta.

Forskarna vägde 144 ­grisar 24 timmar efter födseln och klassificerade dem som små (0,9±0,13) eller stora (1,4±0,2). Smågrisarna avvandes sedan vid cirka 28 dagar, då de vägdes och klassificerades som små (5,4±1,6) eller stora (6,3±6,3+1,91) igen.

Totalt var 36 grisar små vid födsel och avvänjning (små-små), 36 var små vid födsel och stora vid avvänjning (små-stor), 35 var stora vid födsel och små vid avvänjning (stor-små) och 36 var stora vid födsel och stora vid avvänjning (stor-stor). Foderintaget och tillväxten följdes sedan fram till slakt vid 110 kilo, för att jämföra grisarnas produktion.

Skillnader mellan grupperna

Medelvikten hos grisar som var små vid födsel och avvänjning (små-små) var 76 gram lägre jämfört med de andra grisarna i studien, men de åt också 300 gram foder mindre om dagen jämfört med grisar som föddes små men avvandes stora (små-stor). Jämfört med grisar som föddes och avvandes stora (stor-stor) hade små-små grisar ungefär samma dagliga foder­intag.

Grisar som föddes små och avvandes stora (små-stor) hade sämre foderomvandlingsförmåga än de andra grisarna. Grisar som föddes och avvandes stora (stor-stor) blev slaktmogna snabbast medan det tog sex dagar extra för små-stora, stora-små samt 13 dagar längre för små-små grisar. Det var dock ingen skillnad i köttprocent mellan de olika kategorierna.

Forskarna sammanfattade studien med att grisar med en hög födelsevikt presterar bättre än grisar med låg födelsevikt, även om några av dem växer långsammare under diperioden. Vissa smågrisar med låg födelsevikt har dock potential att växa fort under diperioden, och matcha sina större kullsyskon.

Torun Wallgren
SLU