Publicerad 2019-09-19
Höst innebär för de flesta ny halm och nya foderråvaror in i förråden. Diffusa problem i produktionen kan vara ett tecken på tveksam kvalitet hos råvarorna. Läs mer om svamptoxiner på sidan 18-19!Foto: Mostphotos

Se upp för svamptoxin

Svamptoxin i foder och halm kan orsaka många olika störningar i produktionen. Det kan vara allt från dålig reproduktion, dålig aptit och tillväxt, ökad ”sjukdomsförekomst”, ändtarmsframfall, dålig mjölkproduktion till akuta dödfall. Det finns många olika familjer av svampar som spelar roll och problemen som de ger varierar. Ofta blir bilden i stallet diffus, det är sällan att man bara har ett symptom. En del av svamparna bildas innan skörd och andra är relaterade till lagringen. Lagerangrepp efter skörd kan man som regel se och lukta. Angrepp av t.ex DON innan skörd kan man inte alltid se på varan.

Om man har diverse störningar i produktionen så kan man analysera foder och halm. Om nivåerna av toxin i en råvara visar sig vara hög så är det bästa så klart att byta ut just den råvaran. Diverse toxinbindare som kan blandas i fodret är ett annat alternativ.

Simon Åkerblom
Veterinär, LVK