Publicerad 2019-09-18
Bild 1. Flera händelser ifyllda för sugga 156. I exemplet finns ingen registrerad lokal och suggan har inte kastat.


Registrera många händelser samtidigt och enkelt

Med menyvalet ”Enkelrad” kan du registrera flera händelser för en sugga på ett smidigt sätt. Att registrera flera händelser samtidigt kan vara praktiskt om du har underlag i form av ifyllda suggkort eller om du brukar registrera grisning och avvänjning samtidigt när kullen är avvand och avslutad. I den här instruktionen berättar vi hur du kan använda och anpassa ”Enkelrad” i din besättning.

Gör såhär för att använda enkelrad

1. Gå till Sugga/Galt - Enkelrad - PigVision - Flera händelser. Då kommer du till en förinställd layout för Enkelrad som innehåller flera händelser för varje sugga.

2. Om du vill använda den förinställda layouten skriver du in suggans nummer i kolumnen Djur. Suggans ingångsdatum och eventuella lokal kommer då att visas.

3. Därefter kan du i tur och ordning fylla i data för betäckning, dräktighetstest, kastning, grisning och avvänjning (se bild 1). Alla händelser behöver inte fyllas i. Exempelvis kan du hoppa över kastning och istället fylla i data för grisning.
 

Bild 2. Skapa en egen layout om du vill göra ändringar i enkelrad.


Anpassa utseendet på Enkelrad

Gör såhär för att lägga till eller ta bort kolumner på Enkelrad:

1. Tryck på pilen bredvid fönstret där layouten visas.

2. Håll muspekaren över namnet PigVision och därefter över Flera händelser så att fler menyer trillar ut till höger.

3. Välj kopiera och ge layouten ett nytt namn (se bild 2). Tryck enter för att spara din layout.

4. Nu visas din egna layout i layoutfönstret. Tryck på pilen bredvid och håll över namnet. Välj ”Gör global”.

5. Klicka på Layoutinställningar  och välj Ändra Global.

6. I bilden som visas kan du bocka i eller ur de kolumner du vill lägga till eller ta bort för din registreringsbild (se bild 3). I exemplet har man valt att ta bort kolumnen för kastning genom att bocka ur rutan. Tryck därefter OK.

7. Nu kan du börja registrera i din nya layout.
 

Registreringsfälten under Enkelrad är desamma som undermenyerna till Sugga/Galt, till exempel betäckning eller grisning. När du registrerar något under Enkelrad så kommer det att sparas och synas även under de enskilda menyvalen (betäckning, grisning och så vidare).
 

Bild 3. Bocka i eller ur kolumner du vill lägga till eller ta bort.


Under Enkelrad kan du inte se information om tidigare kullar. Skulle du vilja se en suggas historik kan du dubbelklicka på hennes nummer för att få upp suggkortet.

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.