Publicerad 2019-09-17
Stark efterfrågan från Asien gynnar exporten av griskött från EU, vilket lyfter den danska grisnoteringen och ger ljusa utsikter för nästa år.Foto: Danish Crown


Goda tider för Europas grisproducenter

De höga grispriserna i Europa är här för att stanna, i alla fall tills det upptäcks ett vaccin mot afrikansk svinpest, det spår danska experter.

– Utbrotten av afrikansk svinpest (ASF) i Asien säkrar den europeiska prisnivån på grisar, konstaterar Landbrug & Fødevarers marknadsanalytiker Karsten Flemin, enligt Effektivt Landbrug.

Den fallande produktionen av griskött i Kina har under sommaren fått de kinesiska grispriserna att skjuta uppåt. Under 2019/2020 förväntas produktionen minska med 25-30 procent vilket motsvarar 10-15 miljoner ton.

Kinas ökade import av griskött under året har i huvudsak kommit från EU. Länder med starkt exportfokus, som Danmark, har snabbt gynnats av prisuppgången, och kommer fortsätta att gynnas av en stark efterfrågan från Kina och övriga Asien.
Enligt Effektivt Landbrug tror Karsten Flemin att den danska grisnoteringen kommer att nå nya höjder under nästa år och överträffa nuvarande 12 DKK/kg (17,30 SEK/kg). Han tror dock inte att noteringen kan stiga hur långt som helst, av två orsaker; dels minskar konsumtionen av griskött när priserna stiger och dels ersätts en del av kycklingkött.

Långsam produktionsökning

Situationen i Asien kommer att leda till en ökad grisproduktion i Europa. Förra året föll EU:s grisslakt med 1,1 procent.
Karsten Flemin tror dock inte på några snabba, kraftiga produktionsökningar i EU. Dels på grund av att ASF sprider sig även i Europa och begränsar produktionen, dels för att det nu är svårare att bygga ut grisproduktionen i många länder än vad det har varit tidigare.

Hur länge de höga grispriserna i EU stannar kvar beror på när man lyckas utveckla ett vaccin mot ASF.

Erik Brink
Grisföretagaren