Publicerad 2019-09-17
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 SEK/kg i genomsnitt.


Svenska grispriset näst lägst i EU

Sommarens svacka för de europeiska grispriserna är över. Under augusti har prisuppgången fått ny fart och tillbakagången har hämtats in igen. Den tyska semesterperioden är avklarad och nu går Tysklands förädlingsindustri för fullt igen.

Efter kronförsvagningen i början av augusti har det svenska grispriset fallit tillbaka i rankingen. Och det svenska grispriset räknat i euro är nu näst lägst i EU, endast svinpestdrabbade Belgien har ett lägre pris än det svenska.

Samtidigt som värdet av det svenska grispriset sett i euro har försvagats så har det danska grispriset stigit, vilket återigen har lyft det danska grispriset över det svenska, och det tyska är ytterligare ett snäpp över det svenska.

Det gällande svenska grispriset noteras av EU-kom­missionen till 165,92 euro/100 kg. Det europeiska genom­snitts­priset har under au­gusti stigit med 4,4 procent till 180,61 euro/100 kg. Genomsnittspriset ligger nu 19,3 procent högre än priset under motsvarande period 2018. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i juli 13,3 procent över snittet.

Prisutvecklingen hos de ton­givande ­grismarknaderna i Europa har varit ­positiv, undantaget Spanien. I Tysk­land, Frankrike Polen, Neder­länderna och Danmark har priserna stigit med 2-9 procent.

Under augusti har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 2,4 euro/100 kg (26 öre/kg). Det danska grispriset steg 6,2 euro/100 kg (67 öre/kg). Det finska priset har stigit  med 3,9 euro/100 kg (42 öre/kg) och det tyska priset har stigit med 12,0 euro/100 kg (126 öre/kg). Belgien behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 159,90  euro/100 kg (17,20 SEK/kg).
 

Europeiska grispriser vecka 34
Ranking Land Euro/Kilo Förändring
1. Cypern 2,02 -0,9%
5. Tyskland 1,91 +6,7%
9. Lettland 1,84 +11,7%
12. Spanien 1,79 -1,1%
14. Polen 1,78 +6,5%
15. Litauen 1,75 +10,3%
16. Danmark 1,73 +3,7%
17. Nederländerna 1,72 +8,6%
19. Frankrike 1,69 +1,8%
21. Estland 1,67 -0,5%
22. Finland 1,66 +2,4%
23. Sverige 1,66 -1,4%
24. Belgien 1,60 +12,4%
  EU 1,81 +4,4

Källa: EU-kommissionen
Italien, Grekland, Malta och Luxemburg ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data.
 

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

 

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.

 

 

Erik Brink
Grisföretagaren