Publicerad 2019-05-16
En procentenhets sänkning av råproteinhalten i foder ger minskad ammoniak­avgång med elva procent, allt enligt en österrikisk sammanställning.Foto: Mostphotos


Mindre protein ger lägre ammoniakavgång

Forskare från Österrike har kvantifierat sambandet mellan råproteinhalt i fodret och ammoniakavgången från gödseln. Litteratur­samman­ställningen har refererats av Greppa Näringen.

Forskare från Österrike har sammanställt 14 olika studier från USA och Europa där man testat sambandet mellan halten av råprotein i foderstaten och ammoniakavgången inom grisuppfödning. Hur stor sänkningen av proteinhalt var varierade mellan de olika studierna, gemensamt var dock att proteinet aldrig sänktes under djurens behov.

För varje procentenhet som proteinet sänktes, minskade ammoniakavgången med elva procent. Greppa Näringen skriver vidare att forskarna är noga med att förklara att hur mycket ammoniakavgången kan min­ska av en given sänkning av råprotein, beror på i vilken levnadsfas djuret är.

Potentialen att minska ammoniakavgången från nötkreatur uppges i samma rapport vara 17 procent per sänkt procentenhet protein. Att grisuppfödning redan från början är mer homogen och slimmad när det gäller tilldelning av protein, anges som orsaker till att nötkreaturens potential till sänkning är större.

Emma Sonesson
Grisföretagaren