Publicerad 2019-02-22
Ulrika och Sven Olof Carlsson är Årets leverantör gris på HKScan. Sin första sugga fick de i lysningspresent 1983, och sedan dess har de successivt byggt ut verksamheten till dagens 900 suggor. Foto: HKScan

Sven Olof och Ulrika är årets HKScan-leverantör

HKScan premierar årligen en uppfödare av varje djurslag. 2018 års leverantör i kategorin gris är Sven Olof och Ulrika Carlsson, Mansdala, Hammenhög, som belönas för god djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat.

Nomineringen till utnämnandet görs av HKScans inköpare. Exempel på kriterier som utmärkelsen baseras på är att uppfödaren tar hänsyn till djurens naturliga beteende, har goda resultat, ständigt jobbar med förbättringar och har kundens och konsumentens önskemål i fokus.

– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 procent svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm som är tillförordnad inköpsdirektör för HKScan Sweden, i ett pressmeddelande.

På Mansdala finns det cirka 900 suggor som producerar 25 000 smågrisar per år. Merparten av smågrisarna säljs via mellangårdsavtal. På gården brukas dessutom 120 hektar åkermark med korn, vete och oljeväxter. Företaget har sju heltidsanställda, som enligt Carlssons har en betydande del  i företagets framgångar.

Motivering till Årets leverantör gris 2018

Sven Olof och Ulrika driver en mycket välskött smågrisbesättning. Paret arbetar ständigt med förbättringar, till exempel har de nyligen investerat i verkstol för suggorna vilket förbättrar både produktion och hållbarhet. Sven Olof och Ulrika är en inspiratör för andra producenter på bygden, de har ett gott samarbete med smågrisköpare och har en stor noggrannhet i rutiner och produktion. Vi har alltid en bra kommunikation och ett bra samarbete.

Emma Sonesson
Grisföretagaren