Publicerad 2019-02-22

Är suggan i brunst?

Det är bra att följa den så kallade fempunktsplanen vid brunstkontroll och seminering.

Med många semineringar i en grupp så är det dock lätt hänt att man gör det enkelt för sig och inte går genom alla punkterna om man har ett djur där man känner sig säker på att djuret faktiskt är i brunst. Om man ska fuska, så bör man åtminstone göra ridprovet, det är det allra viktigaste momentet. En sugga som inte är i brunst står inte still när man sätter sig på henne.

Simon Åkerblom
Veterinär, LVK