Publicerad 2019-02-17
Katarina Rydén är den som från SGF:s håll drivit arbetet med att få till en grundutbildning för grisskötare. Foto: Emma Sonesson


Grundutbildning för grisskötare på gång

Styrelsens Katarina Rydén kom med hoppingivande besked gällande den grundutbildning för grisskötare som bland annat Sveriges Grisföretagare jobbat för att få till.

Basen för arbetet har varit den enkät som skickades ut till svenska grisföretagare förra våren. Svarsfrekvensen var runt en fjärdedel, men underlaget var ändå tillräckligt för att Arbetsförmedlingen skulle dra slutsatsen att det finns problem med att rekrytera djurskötare och att det är hämmande för branschens utveckling.

– Arbetsförmedlingen vill hjälpa till med det här, de har pengar och de vill gärna få till en utbildning, berättade Katarina.
Det finns ett förslag till en baskurs färdigt. Förslaget innehåller kursupplägg med praktiska och teoretiska moment som ska ingå i kursen samt checklistor för de gårdar som ingår, så att alla praktikanter efter genomgången kurs ska ha varit med om samma moment.

– Det står ju och faller med att några vill ställa upp som praktikgårdar. Just nu väntar vi på ett ja från Arbetsförmedlingen, och förhoppningen är att kunna komma igång med en utbildning av ett antal personer under våren.

Katarina informerade även om de projekt som beviljats medel från Sveriges grisföretagares egen stiftelse, Stiftelsen svensk grisforskning.

Projekt som beviljats medel från Stiftelsen svensk grisforskning 2019

  • Utredning av närmiljö i grisproduktion – Gård & Djurhälsan
  • Kan samband mellan förekomst av App i tonsiller och antikroppsnivåer i blod hos suggor utgöra ett verktyg för att identifiera smittförande djur – Gård & Djurhälsan
  • Ökad kunskap om Streptococcus suis som är en viktig zoonos med betydelse för människors och djurs hälsa, då den kan orsaka hjärnhinneinflammation – SLU
  • Hur behåller vi svensk grisproduktion i nuvarande kvantitet, eller förhoppningsvis ökad produktion – SGF

Totalt kommer runt 500 000 kronor att delas ut.

Emma Sonesson
Grisföretagaren