Publicerad 2019-02-14
Antibiotikaförsäljning till livsmedelsproducerande djur i 11 EU-länder
mg/kg skattad levande vikt

Bäst i EU - det kan vi visa!

Trenden för försäljning av svenskt kött på hemma­plan har de senaste åren varit starkt ökande. Den visar på viljan att köpa svenskt i matbutiken men även i den offentliga upphandlingen till kommuner och landsting för skol- och vårdköken. Den ensamt viktigaste framgångsfaktorn har visat sig vara kunskapen hos konsumenten om Sveriges i särklass låga användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

I Sverige har det sedan decennier bedrivits ett långsiktigt arbete för uppfödning av friska djur. Genom att utrota sjukdomar och hindra infektioner att komma över gränsen har de friska djuren också bidragit till en i världsklass hög produktion av mjölk och kött per djur och foderenhet.

Under de senaste 30 åren har lantbrukarkåren tillsammans med veterinärer arbetat för en minskad användning av antibiotika hos lantbrukets djur. Det har givit oss ett försprång på flera plan. Dels är Sverige bäst genom lägst antibiotika­förbrukning i EU, men även genom utveckling av produktionssystem som leder till stora välfärdsfördelar för djuren med ett gott hälsoläge som effekt. Island och Norge har visserligen lägre användning per kilo producerat kött och mjölk men de verkar på en marknad utanför EU.

Ett försprång

I Sverige har vi sedan flera decennier målmedvetet arbetat efter en strikt antibiotikapolicy för lantbrukets djur. Den årliga rapporten ESVAC från Europeiska läkemedelsmyndigheten, visar på Sveriges särställning för låg antibiotikaanvändning till djur, men även att vi sparar de kritiskt viktiga antibiotikatyperna till sjukvården.

De från början 20, och numera 30 länderna, som visar sin försäljningsstatistik i rapporten, har de senaste sju åren minskat förbrukningen av antibiotika med 20 procent. Även den svenska förbrukningen har minskat under samma tidsperiod, men inte i samma takt som många av de storförbrukande länderna.

Denna statistik visar att man i hela Europa arbetar för en minskad användning och förstår vikten av att bevara effekten av antibiotika men också konsumenternas vilja att medverka till minskad användning av antibiotika.

 

Svenska produktionssystem ger förutsättningar för god djurvälfärd, låg antibiotikaförbrukning samt tillväxt och foderförbrukning i världsklass.
Foto: Maria Lindberg

Om vi inte syns så finns vi inte

Flera länder är i gång med att dokumentera användningen av antibiotika i syfte att kunna uppvisa en förväntad minskning ända ut på gårdsnivå. På så sätt ska konsumenters, handelns och den offentliga upphandlingens uppställda kravspecifikationer uppfyllas.  

För att inte hamna på efterkälken så är det nu dags för nya krafttag för den svenska djuruppfödningen. Det duger inte längre att bara kunna visa upp en låg totalförsäljning för alla djurslag. Nu behövs en högupplöst bild som visar antibiotikaanvändningen på gårdsnivå för alla djurkategorier.

Beslutet i ministerrådet är redan fattat. Förutom skärpta regler om användningen av antibiotika så ska alla EU-länder ska ha kännedom om förbrukning ända ut på gårdsnivå inom tre år.

Redo att möta konsumenten

Den svenska upphandlingsmyndigheten vill medverka till en minskad användning av antibiotika inom livsmedelsproduktionen. Därför har de redan nu börjat att ställa krav på dokumenterad förbrukning vid offentlig upphandling för högsta nivå av antibiotika till flockar av slaktfågel, kyckling och kalkon. För det röda köttet har ännu inga liknande krav satts upp. Men ett första steg är redan taget för slaktfågel och nästa steg kan gälla att alla slaktade djur ska kunna uppvisa dokumenterad förbrukning av antibiotika på gårdsnivå vid offentlig upphandling.

Dokumentera antibiotika

Ett utvecklingsarbete av produktionsprogrammet WinPig pågår för att möta de förväntade framtida kraven på dokumenterad användning av antibiotika i grisuppfödningen. Genom att använda medicindelen kommer både du som WinPig-kund och du som icke WinPig-kund att kunna ha din egen dokumentering av utförda medicinska behandlingar. Med några enkla knapptryckningar kommer du också att direkt kunna skicka sammanställningen till Jordbruksverket efter att den attesterats av din veterinär.

Prata igenom din behandlingsstatistik med din veterinär och jobba på att kunna jämföra antibiotikaförbrukningen med andra besättningar. WinPig-supporten hjälper dig att komma igång!

Fem korta om ansvarsfull användning av antibiotika till djur i Sverige

  • Lägst användning av antibiotika inom EU.
  • Sjukvårdens antibiotikabehov prioriteras.
  • Låg förekomst av resistenta bakterier.
  • Friska djur växer bäst utan antibiotika.
  • Veterinärer tjänar inte pengar på läkemedel.

Maria Lindberg
Gård & Djurhälsan