Publicerad 2019-02-14
Baserat på studier i två danska besättningar rekommenderar Seges att små och övertaliga grisar flyttas, medan resten får stanna kvar i den ursprungliga kullen.
Källa: Meddelelse 1153, Seges svineproduktion Foto: Emma Sonesson/ Grafik: Malin Strandli

Kullutjämna bara de övertaliga och de minsta

Låt så många smågrisar som möjligt stanna kvar hos sin egen sugga. Det blir rekommendationen efter en besättningsstudie gjord av danska Seges svineproduktion.

Studien genomfördes i två olika besättningar med olika management och hälsostatus. Totalt ingick 451 kullar och 8 088 smågrisar.

I både kontroll- och försöksgrupp flyttades de minsta grisarna till så kallade minstaammor, och de största till tvåstegs ammor. Runt 25 procent av grisarna flyttades enligt denna strategi. Resterande smågrisar fick i kontrollgruppen vara kvar hos sin egen sugga, medan resterande smågrisar i försöksledet kull­utjämnades så att smågrisarna hos varje sugga var så jämnstora som möjligt.

Spar arbete

De båda strategierna utvärderades på dag 17 efter kullutjämning, då överlevnad och grisarnas vikt registrerades. Forskarna hittade ingen statistiskt säkerställd skillnad vare sig på överlevnaden eller smågrisarnas vikt på dag 17 mellan grisarna i försöks- respektive kontrolled.

Forskarna drar därför slutsatsen att de minsta smågrisarna bör samlas hos en minstaamma, vid övertaliga smågrisar bör de största flyttas till en tvåstegs­amma, medan resten av grisarna bör vara kvar hos sin egen sugga. På detta vis blir arbetsbördan för djurskötaren så liten som möjligt, samtidigt som smittspridningen minimeras.

Du som vill läsa rapporten i sin helhet hittar den som Meddelelse 1153 på Seges svine­produktions hemsida.

Emma Sonesson
Grisföretagaren