Publicerad 2019-01-27
Lita på dig själv, oavsett vad grannen gör. Håll strategin och flacka inte, var Ole Kjærs bästa tips till publiken på svinekongressen, för att uppnå maximal lönsamhet i företaget.Foto: Emma Sonesson


Ledarskap i centrum i lönsamt företag

Med fokus på ledarskap och management har grisuppfödaren Ole Kjær tagit sig ända till förstaplatsen på DB-Tjek Sohold. På svinekongressen berättade han om sin verksamhet.

DB-Tjek är ett uppföljningsprogram, som både ger en överblick av produktionsparametrar och lönsamheten i en besättning. Årligen uppmärksammas de som i DB-Tjek har bäst lönsamhet på sista raden, i smågris- respektive slaktgrisuppfödning.

Årets mest lönsamma suggbesättning, Østergaard, drivs av Ole Kjær och hans fru Inger.  Med ett täckningsbidrag per årssugga på 10 477 danska kronor ligger de långt över landsgenomsnittet på 7 698.

Ledarskap huvuduppgift

Kjæers har 1 200 suggor som sköts av sex anställda på vintern och sju på sommaren. Ole menar att medarbetarna är nyckeln till framgång och han säger att de alla är utrustade med vinnarskalle. Själv lägger han 2 500 årsarbetstimmar på företaget. Mest tid, 45 procent, går åt till det som han ser som sin huvuduppgift - ledarskap och management.

– Medarbetarna vet varför vi gör som vi gör och alla hjälper alla. Det vi säger är det vi gör och det vi gör är det vi säger.
30 procent av Oles tid läggs på växtodling, underhåll och administration och 25 procent går åt till praktiskt arbete i stallarna.

Bra spiral

Ole berättade även hur han, genom att säga upp ett antal förtroendeuppdrag, fått mer tid över, både till företaget och till sig själv och familjen. Resultatet har blivit bättre lönsamhet, vilket i sin tur bidragit till ökat förtroende hos banken och därmed en bättre affärsuppgörelse kring finanserna, som gett runt en halv miljon på sista raden årligen. Budgeten är viktig och den hålls till punkt och pricka.

– Budgeten gör jag själv och jag gör den för min egen skull, inte för bankens. Vi är inga firstmovers utan alla beslut är noga genomtänkta.

40 sålda smågrisar

Med 40,8 avvanda på sugga och förhållandevis låg dödlighet efter avvänjning lyckas Ole sälja 40 smågrisar per sugga och år. Men även om antalet smågrisar per sugga är högt menar han att det är fokus på att producera kvalitet före kvantitet när det gäller smågrisarna, eftersom smågrisar med hög kvalitet ger optimal betalning.

Framställningspriset per smågris 2017 på Østergaard var 324 danska kronor per producerad 30-kilos gris.
 

Emma Sonesson
Grisföretagaren