Publicerad 2018-12-20

Efterlyses: personer till SGF kandidatlista

Styrelsen i Sveriges Gris­företagare är mycket viktig för den svenska grisbranschens framtid.

Även om vi i valberedningen önskar kontinuitet när det gäller de personer som sitter i styrelsen, står vi då och då inför det faktum att någon vill sluta, eller att vi vill öka antalet ledamöter. Med begränsad kännedom om våra kollegor runt om i landet kan det vara ett utmanande arbete att hitta nya potentiella styrelseledamöter. Därför önskar vi din hjälp med att hitta lämpliga kandiater!   

Känner du någon som brinner för svensk grisuppfödning och vill jobba strategiskt för branschens bästa? Tveka inte att höra av dig till valberedningen med tips!

Håkan Wahlstedt, sammankallande i SGF:s valberedning, når du på:
070-585 68 58 eller w@hidingegard.se
Kontaktuppgifter till övriga i valberedningen hittar du på
www.sverigesgrisforetagare.se under Medlemssidor/Styrelse

Valberedningen
genom Håkan Wahlstedt