Publicerad 2018-12-18
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.


Fortsatt prisnedgång, men chans till trendbrott

De europeiska grispriserna fortsätter att gå ned. Nedgången är dock mindre än vad tidigare månader under hösten har bjudit på. På smågrissidan verkar priserna ha bottnat och vi ser en svag uppgång i Danmark och Tyskland.

Det gällande svenska grispriset noteras av EU-kommissionen till 164,21 euro/100 kg i början av oktober. Det finska grispriset har nu lyckats passera det svenska med knapp marginal.

Det europeiska genomsnitts­priset har under de senaste fyra veckorna sjunkit  med 3,0 euro/100 kg (31 öre/kg), vilket motsvarar en nedgång på 2,2 procent. Genomsnittspriset ligger nu 6,5 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i oktober 8,4 procent under snittet.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit negativ, förutom i Nederländerna, där priset har legat stilla. Priserna i Tyskland, Frankrike och Danmark har sjunkit en halv till två procent. I Polen och Spanien har priserna sjunkit med drygt fem till sju procent.

Under perioden har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall stigit 0,6 euro/100 kg (6 öre/kg). Det danska grispriset har fallit 0,8 euro/100 kg (8 öre/kg). Det finska priset har stigit med 2,5 euro/100 kg (26 öre/kg) och det tyska priset har sjunkit med 1,0 euro/100 kg (10 öre/kg). I Belgien fortsätter priset pressas efter utbrottet av afrikansk svinpest hos vildsvin, och faller med 1,8 euro/100 kg (19 öre/kg). Därmed behåller Belgien  bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 103,60 euro/100 kg (10,65 SEK/kg).

Europeiska grispriser vecka 45
Ranking Land Euro/Kilo Förändring
1. Cypern 1,76 -6,7%
4. Finland 1,66 +1,5%
5. Sverige 1,64 +0,4%
8. Estland 1,44 -1,8%
13. Lettland 1,42 -3,7%
15. Tyskland 1,40 -0,7%
18. Litauen 1,31 -5,3%
19. Polen 1,30 -5,3%
20. Spanien 1,29 -6,2%
21. Frankrike 1,29 -2,3%
22. Danmark 1,26 -0,6%
23. Nederländerna 1,21 +-0,0%
24. Belgien 1,04 -1,7%
  EU 1,36 -2,2%

Källa: EU-kommissionen
Italien, Malta, Grekland och Luxemburg ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data.
 

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.
Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land, inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

Erik Brink
Grisföretagaren