Publicerad 2018-12-15
Mats Bondesson är slaktgris­uppfödare och ordförande i Gotlands Grisföretagare.
Foto: Emma Sonesson

Positiv respons på input om torkstöd

Gotlands Grisföretagare (GGF) menar att Jordbruksverkets förslag till fördelning av torkstöden baserat på dieselförbrukningen är orättvist. I syfte att påverka kallade föreningen därför politiker till möte.

Gotland har drabbats hårt av sommarens torka. En av de drabbade är Västerväte gård, där mötet hölls.

– Vi hade bjudit in lokala politiker samt Hanna Westerén som sitter i riksdagen. Vi informerade om svenskt griskött och läget för grisbonden. Politikerna fick även titta på gårdens grisar, berättar GGF:s ordförande Mats Bondesson.

Foderåtgång som bas

GGF hade inför mötet räknat ut en ökad foderkostnad till följd av torkan på 462 kronor per producerad gris. Med utgångspunkt i att 71,5 procent av fodret går åt inom slaktgrisuppfödningen och 28,5 procent inom smågrisuppfödningen, var deras förslag att stödet bör utgöras av 330 kronor per producerad slaktgris och 132 kronor per producerad smågris.
– Under mötet framförde politikerna att det var otroligt viktigt att det kommer in motsvarande förslag från alla län, säger Mats, som hoppas på att fler regionföreningar tar tillfället i akt att påverka beslutsfattarna i frågan kring torkstödets fördelning, eller andra politiska beslut.

Emma Sonesson
Grisföretagaren