Publicerad 2018-12-15
Den nya EU-förordningen om antibiotikaanvändning kommer att börja gälla om tre år. Foto: Emma Sonesson


Ansvarsfull användning av antibiotika – snart även i EU

EU:s medlemsländer har röstat ja till den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. En ansvarsfull antibiotikaanvändning och därmed en lägre takt för utbredning av resistens, är viktiga mål med de nya reglerna.  

Enligt de nya reglerna kommer det inte vara tillåtet att använda antibiotika på rutin, för att försöka kompensera för dålig hygien och djurvård. Att använda antibiotika i förebyggande syfte kommer också att starkt att begränsas.

I Sverige är det självklart att det krävs en veterinär för att skriva ut ett recept på antibiotika, men så har det inte sett ut överallt i EU. Detta ändras med den nya förordningen. Det kan även bli ytterligare restriktioner framöver så att vissa antibiotika tillskrivs endast människor.

Rapportering av försäljning och användning av antibiotika går från att vara frivillig till att bli obligatorisk. De nya reglerna innebär även att större hänsyn ska tas till miljön, både när det gäller tillverkningen och eventuella läkemedelsrester i naturen.

I och med att Sverige under en lång tid har jobbat målmedvetet för att få till en ansvarsfull användning av antibiotika, kommer de nya reglerna inte att innebära någon större förändring här. Men annat blir det i många andra EU-länder, skriver Jordbruksverket.

Carolina Wahlberg
Grisföretagaren