Publicerad 2018-11-08

Mer export av kött och chark

Kött och Charkföretagen, KCF och Business Sweden ska satsa mer på export av förädlat kött och chark. Fyra potentiella marknader har valts ut i ett första steg mot mer export.

– Det finns en stor outnyttjad potential på marknader utanför Sverige för våra medlemmar och målet med satsningen är att fler ska våga realisera sina exportidéer, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen, i ett pressmeddelande.
KCF:s medlemmar kommer därför att introduceras för Nederländerna, Hong Kong, Tyskland och Frankrike. De lokala förutsättningarna och möjligheterna för de utvalda länderna kommer att presenteras, samt vilka frågor företagen bör tänka på om de ska gå vidare med en internationell expansion.

– För att vi skall nå ett mål i Sverige om en fördubblad livsmedelsexport till 2030 är det viktigt att alla delar i exportprocessen från marknadstillträde via marknadsanalys och andra förberedelser är väl kända hos alla livsmedelsföretag med tankar på export. Vi hoppas att vår satsning ska göra att fler, framför allt små och medelstora kött- och charkföretag, vågar satsa på export, säger Magnus Därth.

Carolina Wahlberg
Grisföretagaren