Publicerad 2018-11-07
Alnarps grisdag är ett samarbete mellan Skånes och Blekinges Grisproducenter, Partnerskap Alnarp, Institutionen för biosystem och teknologi (BT) och LRF Skåne. Lantmästarstudenter i årskurs två, rådgivare och grisföretagare utgjorde majoriteten av åhörarna.Foto: Emma Sonesson


Ny teknik i fokus på  Alnarps grisdag

När Alnarps årliga grisdag gick av stapeln i mitten av oktober var det med ny teknik i fokus. Flera olika lösningar på temat presenterades och gemensam nämnare för dem alla var att koll på läget och förbättrade förutsättningar för djuren ger klirr i kassan hos bonden.

Ordförande i Skåne och Blekinges Grisproducenter, Mattias Espert, modererade dagen och inledde:
– Jag upplever att teknikutvecklingen i branschen går fort nu. Jag var ganska ensam om att satsa på transpondersystem för suggor när jag byggde 2005.

Oleksiy Guzhva, forskare på institutionen för biosystem och teknologi, lyfte vikten av att teknikutveckling sker i dialog med de som ska använda tekniken, lantbrukarna, så att de system som tas fram är efterfrågade i praktiken.

Ett exempel på samverkansforum är PigSys, där olika europeiska aktörer, bland annat SLU och danska Seges, jobbar tillsammans för att ta fram hållbara system för grisuppfödning. Flera av föredragen under grisdagen berörde ämen med koppling till just PigSys.

 

Finn Udesen, Seges svineproduktion, berättade om organisationens test av Skovs Progrow-system, där man via kamerateknik registrerar grisarnas tillväxt.
– Vi konstaterade att Progrow kan mäta den dagliga tillväxten. På så vis kan tekniken användas exempelvis för att prognostisera slakttidpunkt, sa han.

Datorer eller handarbete?

Från publiken lyftes frågan om svårigheten med att få tag på arbetskraft till grisuppfödning.

– Jag ser det som ett problem att vi inbillar folk att alla ska jobba med datorer, sa åhöraren.

– Vi som är uppfödda med teknik tycker att det här är ett sätt att skapa en attraktivare arbetsplats, svarade en lantmästarstudent.

– Tekniken kommer inte att ta över arbetstillfällen. Det är snarare ett hjälpmedel för att utföra arbetet mer effektivt och göra arbetet attraktivt, sa Oleksiy.

Flera gånger under dagen lyftes även möjligheten i att använda digitala lösningar för att underlätta spårbarhet, öka transparensen och därmed även branschens trovärdighet hos konsument.
 

Oleksiy Guzhva är forskare vid institutionen för biosystem och teknologi på SLU. Han poängterade vikten av att ny teknik inte släpps ut på marknaden innan det verkligen konstaterats att tekniken fungerar i praktiken.

Emma Sonesson
Grisföretagaren