Publicerad 2018-11-03

Fall av CSF i Brasilien

Brasilianska myndigheter bekräftade i oktober landets första fall av klassisk svinpest (CSF) på nästan ett årtionde.

Den drabbade gården i den nordöstra delstaten Ceará hade 130 grisar. De grisar som inte självdött har avlivats och samtliga har destruerats.

Brasilien är av världshälso­organisationen för djurjälsa (OIE) uppdelat i en CSF-fri zon och en övrig zon. Den CSF-fria zonen inkluderar 95 procent av landets grisuppfödning. I den fria zonen har CSF inte påvisats sedan 1998 och all export sker därifrån.

I den andra zonen, där ovan nämnda gård ligger, påvisades CSF senast 2007. Tack vare uppdelningen ska inte landets export av griskött påverkas av höstens CSF-fall, allt enligt Pig Progress.