Publicerad 2018-10-11
Anders Johannesson är företagarexpert på LRF och jobbar med arbetskraftsfrågan, inom ramen för livsmedels­strategin.Foto: LRF


Detta händer härnäst i arbetskraftsfrågan

Det är nu svart på vitt att grisbranschen är i behov av arbetskraft. Så snart medel finns tillgängliga är målet att i samarbete med Arbetsförmedlingen komma igång med olika projekt för att utbilda personal och matcha arbetskraft med arbetsgivare.

En del av bakgrunden till enkäten kring arbetskraftsbehov är att det i Arbetsförmedlingens (AF) statistik inte synts att de gröna näringarna är i behov av arbetskraft. Om inte AF identifierar ett behov av arbetskraft inom en bransch, så satsar de inte heller pengar eller energi på utbildning inom den branschen. För behövande branscher har AF dock resurser för att slussa in arbetssökande och komplettera deras kompetens med korta insatser.

Söker projektpengar

Anders Johannesson på LRF arbetar med frågan och beskriver det fortsatta arbetet:

– Vi har nu en bild över hur arbetskrafts- och kompetensläget ser ut. Ett genomförandeprojekt planeras med start runt årsskiftet och AF blir projektpartner. För detta söks nu pengar. En modell finns framtagen som innebär att personer prövas, utvärderas och ges kompletterande kortkurser om de anses lämpliga att jobba i branschen. Inte minst de ”mjuka” delarna är viktiga – attityd, ta ansvar och så vidare.

Korta utbildningar

Via enkäten har arbetskraftsbehovet identifierats som akut i många företag.

– Även om yrkesgymnasium är den utbildningsnivå som företagarna främst önskar av arbetskraft så löser det inte det akuta problemet. Det räcker alltså inte att invänta att ny arbetskraft ska hinna passera tre år på naturbruksgymnasium. Utbildningsinsatser kommer istället fokusera på att hitta intresserade personer med rätt attityd som erbjuds korta kurser och andra insatser för att lära sig jobbet och på så sätt bygga en yrkeskarriär inom grisbranschen, förklarar Anders.

 Ett annat mål är att uppfylla behovet av bättre stöttning till arbetsgivare och att inte släppa matchningsprocessen för tidigt.

Emma Sonesson
Grisföretagaren