Styrs vi av fakta eller av tyckande, trender och politisk påverkan?

Det är inte utan att man som producent blir lite snurrig utav alla uttalanden - vad är det som är bäst att odla på våra fält och producera i våra stallar? Skall det vara ekologiskt eller inte, skall det vara kött från idisslare eller inte? Skall vi överhuvudtaget äta kött? Samtidigt så vet vi att den ekologiska odlingen och produktion är i symbios med det konventionella jordbruket. Utan animalieproduktionen skulle det ekologiska falla som ett korthus, och utan den konventionella animalieproduktionen skulle inte det ekologiska klara sig. Detta eftersom den större delen utav växtnäringen som behövs i det ekologiska lantbruket, i dag bygger på produktion från konventionell animalieproduktion.

Samtidigt lyfter ekologiskt odlat prisbilden på hela produktionen. Ett typexempel på sådan utveckling har vi sett på salt och matolja. Tidigare fanns det en variant på matolja och en på salt i butiken, men nu erbjuds ett betydligt bredare sortiment med olika sorter och priser. Frågan om vad som är bäst, ekologisk eller konventionell miljöanpassad odling, är inte ens forskningen överens om, och kommer nog heller aldrig att bli det.

På samma sätt dyker frågan upp om vi skall äta rött eller vitt kött. Vad är bäst för miljön, vad är bäst för männi­skan och sist men inte minst, vad är rött och vad är vitt kött? När det gäller gris finns det detaljer som lika gärna kan klassas som vitt kött. På samma sätt finns det detaljer på fågel som kan klassas som rött.

En annan klurig fråga är vad forskningen säger om hur farligt det egentligen är att äta rött kött. Enligt de forskare som jag frågat hur man forskat fram att rött kött är farligt, så finns det egentligen inte någon konkret forskning på detta. Istället hänvisar man till beteendemönster på ätvanor hos personer som insjuknat. I dagarna kom det dessutom en ny forskningsstudie från Kanada som visade precis motsatsen mot tidigare studier, att rött kött hade positiva fördelar för människan att äta.

Vad som är rätt eller fel blir vi nog aldrig tillräckligt kloka för att komma överens om. Och så är det väl med den stora delen utav den forskning och rådgivning som bedrivs, att det ligger som ett underlag för dialog och kunskap för den enskilda konsumenten eller producenten att hantera i sitt kunskapsbyggande.

Problemen uppstår trots allt när politik och trender kommer in i bilden. Hur många har vi inte i vårt land som just nu oroar sig för att de blivit gluten- eller laktosintoleranta? Min gissning är att det kommer att leda till att utbudet på krogen snart är lika varierat som utbudet i salthyllan i affären. På samma sätt kan politiska beslut spela oss spratt. Själv tillhör jag skaran som köpte dieselbil då detta var positivt och extra gynnsamt skattemässigt. Två år senare är man en miljöbov med samma bil.

Inte för man alltid blir något klokare av kunskap, men det skapar debatt och politik i stort som i smått. I arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemmar att driva sin verksamhet, ser vi som förtroendevalda i Sveriges Grisföretagare det som vår uppgift att fatta beslut på fakta och sunt förnuft.
 

Ingemar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare