Publicerad 2018-09-19
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.


Tysk notering närmar sig svensk nivå

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

En kraftig uppgång för det tyska grispriset i kombination med en försvagning av den svenska kronan mot euron medför att den tyska noteringen endast är 3 procent lägre än den svenska. Det är den minsta prisskillnaden sedan juli förra året.

Enligt ISN i Tyskland beror den tyska prisuppgången på grisbrist hos slakterierna. Bristen på grisar har sänkt den tyska slakten till 850 000 grisar i veckan.

Under sommaren var det Sydeuropa som stod för prisuppgångarna, nu har det skiftat över till att det  är norra Europa som lyfter priserna.

Det gällande svenska gris­priset noteras av EU-kommissionen till 161,72 euro/100 kg i mitten av augusti.
Det europeiska genomsnitts­priset har från slutet av juli stigit med 6,0 euro/100 kg (64 öre/kg), vilket ­motsvarar en uppgång på 4,0 procent. Genomsnittspriset ligger nu 12,3 procent lägre än priset under motsvarande period 2017. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i augusti 10,1 procent under snittet.
 

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.

Prisutvecklingen hos de ton­givande ­grismarknaderna i Europa har varit positiv. Priserna i Tyskland, Nederländerna och Polen har stigit fem till åtta procent. Priserna i Spanien, Frankrike och Danmark stiger med en till två procent.  

Under perioden har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 1,0 euro/100 kg (11 öre/kg). Det danska grispriset ligger stilla. Det finska priset har sjunkit med 0,7 euro/100 kg (7 öre/kg) och det tyska priset har stigit med 11,9 euro/100 kg (127 öre/kg). I Belgien stiger priset med 7,5 euro men man behåller ändå bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 126,30 euro/100 kg (13,51 SEK/kg).

 

Europeiska grispriser vecka 33
Ranking Land Euro/Kilo Förändring
1. Cypern 2,03 +-0,0%
6. Sverige 1,62 -0,7%
8. Finland 1,58 -0,6%
10. Tyskland 1,57 +7,6%
14. Spanien 1,53 +1,5%
15. Lettland 1,51 +3,9%
16. Polen 1,50 +5,7%
17. Estland 1,47 +0.8%
21. Litauen 1,35 -4.6%
22. Nederländerna 1,34 +5,5%
23. Frankrike 1,33 +0,8%
24. Danmark 1,30 +2,2%
25. Belgien 1,26 +5,9%
  EU 1,50 +4,0%

Erik Brink