Publicerad 2018-06-20

Kina minskar importen

Världens största producent och konsument av griskött fortsätter att minska importen av griskött.

Under årets första kvartal minskade den kinesiska importen av griskött med 10 procent jämfört med samma period 2017, allt enligt AHDB Pork.

Importen av fruset griskött minskade med 6 procent till 324 000 ton och importen av biprodukter minskade med 15 procent till 271 300 ton.

Samtidigt som importen minskade så tappade EU marknadsandelar och minskade sin export med 14 procent. Även USA och Kanada minsakde sin export medan Brasilien ökade. Efter det att Brasilien också blivit utestängt från den ryska marknaden letar man nya marknader för sina exportvolymer.

Erik Brink
Grisföretagaren