Publicerad 2018-06-20

Oförändrad lönsamhet i år

Den senaste prognosen från LRF Konsult pekar på sämre lönsamhet i år inom lantbrukets alla produktionsinriktningar, förutom gris där den är oförändrad.

– Vi ser att prisutvecklingen för nötkött stagnerat och börjar vika nedåt. Så trots en god efterfrågan på svenskt kött minskar omsättningen i nötköttsföretagen. Under vintern har det dessutom varit lång väntetid till slakt. Efterfrågan på svenskt griskött förväntas dock ge fortsatt stabil prisnivå på den svenska marknaden, säger Jimmy Larsson, segmentchef Skog och Lantbruk på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

Lönsamhetsprognosen 2018 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning.

Den långsiktiga nivån anses, vid användandet av nyckeltalet resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen, vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning för eget arbete.

Oförändrat för gris

Importen av griskött sjönk 2017 och tillsammans med det faktum att inhemsk produktion ökat, är nu del svenska andelen griskött av förbrukningen 73 procent. Därmed är griskött den köttkategori som har högst svensk marknadsandel.  
Efterfrågan på svenskt griskött förväntas ge en fortsatt stabil prisnivå på den svenska marknaden.

Det svenska grisköttsföretagets intäkter förväntas öka med en procent i år. De totala kostnaderna ökar även de, med knappt en procent till följd av allmän ökad kostnad. Det gör att grisköttsföretagets lönsamhet ligger i stilla på 16 procent i resultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen.

Om grisköttsintäkterna ökar med motsvarande 50 öre per kilo förbättras lönsamheten med 2 procentenheter till 18 medan en lika stor nedgång medför att lönsamheten försämras till 14 procent.

Erik Brink
Grisföretagaren