Publicerad 2018-06-15
Bakgrunden till konceptet med anpassad ditid är att dagens smågrisar växer betydligt fortare under digivningsperioden än förr. Risken är att de stora smågrisarna sliter på suggorna. Foto: Emma Sonesson

Grönt ljus för anpassad ditid

För att få tillämpa anpassad ditid krävs att besättningen är ansluten och godkänd i en Utökad hälsokontroll. Jordbruksverket har under våren granskat och godkänt utformningen av denna kontroll, och därmed är konceptet med anpassad ditid färdigt att tas i bruk.

Grunden i konceptet med anpassad ditid är att man under vissa förutsättningar kan få lov att avvänja smågrisar då gruppen har en medelålder på 28 dagar. Tidigare regler krävde att varje enskild gris skulle vara minst 28 dagar gammal vid avvänjning.

För den som vill tillämpa anpassad ditid är det två olika regelverk som ska följas. Den första förutsättningen är att man följer Jordbruksverkets föreskrifter på området. Den andra förutsättningen är att besättningen ansluts till en Utökad hälsokontroll och lever upp till kraven i den, vilket även utgör en av punkterna i föreskrifterna.

31 kontrollpunkter

Till grund för den Utökade hälsokontrollen ligger ett dokument med plan- och riktlinjer, och det är alltså dessa som Jordbruksverket nu godkänt.

Varje veterinärorganisation är huvudman för sin egen hälsokontroll, men ramarna och den vägledning som veterinären har som hjälp vid den Utökade hälsokontrollen, är framarbetade gemensamt för de tre organisationerna Gård & Djurhälsan, Distriktsveterinärerna och Lundens Djurhälsa.
 

Gunnar Johansson, veterinärmedicinskt ansvarig på Gård & Djurhälsan.
Foto: Emma Sonesson

I den Utökade hälsokontrollen ingår dels ett antal grundkrav, bland annat ska besättningen vara ansluten och godkänd på spetsnivå i Smittsäkrad besättning gris. Dessutom ingår krav på teknik, management och stallmiljö. Till detta kommer ett antal djurbaserade parametrar. Dessa kan betraktas som ett kvitto från grisarna på att konceptet fungerar i den enskilda besättningen. Totalt ingår 31 kontrollpunkter i den Utökade hälsokontrollen.

Gunnar Johansson är den som arbetat mest intensivt med att ta fram den Utökade hälsokontrollen på Gård & Djurhälsan. Han upplever att intresset för att tillämpa anpassad ditid än så länge är måttligt.

– Jag tror att det upplevs som att det är mycket kontroller för en liten förändring. Men även den som inte vill tillämpa anpassad ditid har nytta av att följa punkterna inom den Utökade hälsokontrollen, säger han.

Den som vill sätta i gång med anpassad ditid börjar med att höra av sig till sin djurhälsoveterinär.

– Då kommer du att få klara besked över vilka kriterier som behöver uppfyllas och vad den Utökade hälsokontrollen innebär. Därefter besöker djurhälsoveterinären besättningen och ansluter den till Utökad hälsokontroll.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren