Publicerad 2018-05-16
Den kinesiska delegationen från China Meat Association besökte två grisgårdar i Skåne. En av dem som tog emot besök var Mattias Espert som driver Smågris Syd, ett företag som har runt 2 000 suggor i produktion på två olika anläggningar. Foto: LRF Kött

Hallå där Mattias Espert…

…som var en av grisföretagarna som visade upp sin verksamhet för den kinesiska delegationen

Varför är kineserna intresserade av just svenskt griskött?

– Även om vi har en väldigt liten produktion i Sverige så är den speciell på många vis. Vi har god djurvälfärd och låg antibiotikaförbrukning. Detta är i sin tur grundbultar för vår höga livsmedelssäkerhet där varje gris kan följas tillbaka till gården via produktionsplatsnummer. Vi har också god kontroll på vatten och foder, varje foderleverans följs av en följesedel med batchnummer och foderprov sparas i fall man behöver gå tillbaka och felsöka. Min bedömning är att veterinärens roll på gården är viktig för kineserna, likaså förtroende och myndighetskontroll.

Varför är ett handelsavtal med Kina så viktigt för Sverige?

– Vilken bransch det än gäller, så är det känsligt att bara finnas på en marknad. Skulle den marknaden av en eller annan anledning ge vika så tappar vi all avsättning för våra produkter. Som svensk grisföretagare tycker jag också att det är bra att delar av grisen som vi av tradition inte äter i Sverige, till exempel svansar eller grisfötter, kommer till bättre nytta än vad de gör i dag. Rent krasst kan man se det som att ett avtal med Kina skulle ge svenskt kött en större arena.

Vad var kinesernas respons på det som de fick se i din besättning?

– Det är svårt att bedöma responsen när kommunikationen går via tolk. Dessutom var kineserna väldigt politiskt korrekta och neutrala i sina intervjuer. Men jag fick uppfattningen att de var nöjda med vad de såg, att djuren är fina och att det är rent och snyggt både i och utanför stallarna.

Var det något i produktionen som kineserna blev extra förvånade över eller imponerade av?

– Behandlingsjournalen där vi skriver upp exakt vilka grisar som får medicin, varför och hur länge de får det, vilken sorts medicin det gäller och vem som medicinerat grisen, fick jag uppfattningen att de var imponerade över. Andra grejer som jag är stolt över, och många andra internationella besökare brukar imponeras av, till exempel halmhantering och lokalbedövning vid kastration, väckte inte så mycket uppmärksamhet hos kineserna.

Tror du att Sverige kommer att få till ett avtal med Kina och i så fall när?

– Jag tror att det blir ett avtal. Men det är viktigt att det som står i avtalet är rimligt, det får inte kosta mer än vad det smakar. När svarar jag pass på. Jag kan ju säga att det vore kul om det blev klart till årsskiftet, men det kan lika gärna ta fem år till.

Emma Sonesson
Grisföretagaren