Publicerad 2018-04-05

Dags att söka branschutvecklingspeng

Har du en idé om ett projekt som kan gynna den svenska grisbranschen? Passa då på att söka finansiering via branschutvecklingspengen senast 15 maj!

Totalt finns det tre miljoner kronor i potten med branschutvecklingspengar. Pengarna fördelas proportionellt mellan djurslagen med utgångspunkt i hur mycket respektive djurslag bidrar med till potten. Omkring 65 procent av pengarna ska gå till gris-relaterade projekt, fem procent till lamm och 30 procent till nöt. Nytt för i år är ett ökat fokus på klimatavtryck och hållbarhet i urvalskriterierna.

Projekt som kan beviljas medel ska uppnå minst tre av nedanstående kriterier:

  • Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk grisuppfödning, samt kommunikation kring detsamma.
  • Öka lönsamheten, både på gård och för näringen i stort.
  • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika.
  • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd.
  • Bidra till en effektivare produktion.
  • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå.
  • Innovativt och nytänkande.
  • Praktiskt inriktade försök.
  • Marknadsföra den svenska modellen och de mervärden som är förknippade med den.
  • Samarbete inom branschen genom fler aktörer som genomför och finansierar projektet.

Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen. Sista ansökningsdag är 15 maj och ansökningsformulär hittar du på www.kottforetagen.se. Där kan du även läsa om projekt som beviljats medel 2016 och 2017.