Publicerad 2018-04-13
Tävlingen Framtidens stall avslutades med ett fullsatt arrangemang där exempelvis banktjänstemän, myndighetsföreträdare, lantbrukare, rådgivare och branschrepresentanter gavs möjlighet att ta del av de tio lagens bidrag och samtidigt inspireras av varandra.


Framtidens stall innehåller känd teknik

Sverige behöver fler rationella, lönsamma stallar. I syfte att stimulera utvecklingen av sådana utlyste Jordbruksverket tävlingen Framtidens stall för ett par år sedan. Vinnarna i tävlingen prisades nyligen i samband med en fullsatt inspirationsdag.

Ett av målen i livsmedelsstrategin är att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Jordbruksverket är en av instanserna som har i uppdrag att driva tillväxten. Jonas Fjertorp är utvecklingsstrateg på myndigheten och inledde inspirationsdagen med att berätta om hur idén till  Framtidens stall föddes:

– Om nu arkitekttävlingar kan inspirera arkitekter, skulle inte då en stalltävling kunna inspirera oss i den här näringen att göra något nytt som vi inte gjort innan? Tävlingar mobiliserar väldigt mycket engagemang.

Mattias Espert, Smågris Syd, presenterar lagets stallkoncept.
– I alla tider har utvecklingen gått framåt, varför skulle den inte göra så på det här området, motiverade han lagets högt satta mål om 33 producerade smågrisar per årssugga.

Beprövad teknik

De tio tävlande lagen har arbetat intensivt och flera av dem har hämtat inspiration från andra länder.
Inom grisuppfödning tävlade tre bidrag; Team HKScan med ett stall för smågrisuppfödning samt Team Mattias Espert med ett stall för smågrisuppfödning och ett för slaktgrisuppfödning.

Även om lagen lyft blicken och ansträngt sig för att tänka utanför boxen blev resultatet ändå tre stall med beprövad, känd teknik.

– Ibland kan man tro att jag provar allt nytt, men när det gäller teknik är jag ganska tråkig. Gör man ventilation och utfodring så komplicerad att man inte fattar det, då tappar man snabbt. Jag gillar teknik men vill inte vara först, sa Mattias Espert när han presenterade lagets suggstall.

Transponder i två stall

Team HKScan valde att göra ett flexibelt smågrisstall i form av ett H.
I betäckningsavdelningararna valde de djupströbäddar och ätbås. Även om det hade räckt med en bädd, så gjorde de två, allt för att kunna låta suggorna gå kvar lite längre innan flytt till dräktighetsavdelningen. Till de dräktiga suggorna hade laget valt dynamiska grupper och transponder­utfodring.

Team HKScan hade vidare satsat på BoPils grisningsbox BeFree, som saluförs i Sverige via JO Stalldesign och Management. Utgödslingen består av skrapgång, ett system som tål mycket halm.

Team Mattias Espert hade valt ett mer halmsnålt alternativ. Betäckningsavdelningen i bidraget utgörs av foderliggbås med halmad miljöspalt bakom. För de dräktiga suggorna hade även detta lag satsat på system med transponderutfodring. Grisnings­boxen hade utrustats med vaacumutgödslingssystem, skyddsgrind och babydos-system för stödutfodring av smågrisarna.

Båda lagen hade valt konventionella tillväxtboxar med tak över en del av liggytan.

Pruta bort teknik

I slaktgrisstallet hade Team Mattias Espert valt tvärtrågsboxar och avdelningar med 624 platser. Utgödslingssystemet utgörs av vacuumutgödsling och fodret tilldelas via ett restlöst blötfodersystem.

Valet av ventilation föll på en Combi-Diffus variant, en undertrycks­ventilation där luft sugs in via innertaket. Under varma perioder kompletteras detta med takventiler som släpper in mer luft med högre hastighet, och på så vis har en kylande effekt.

För att komma ner i investeringskostnad hade gruppen prioriterat bort högtryckskylning, golvventilation i kulvert, system för automatisk strötilldelning och och ett mer avancerat utlastningsrum.

– Det är lätt att hitta fördyrande saker, konstaterade Mattias.

Victoria Ohlsson, Team HKScan, tar emot utmärkelse för väl utfört arbete i tävlingen Framtidens stall, bland annat med motiveringen att lagets stall bestod av ett flexibelt modulkoncept och var utrustad med en innovativ grisningsbox.
 Foto: Emma Sonesson

Placering av stallet viktigt

Jordbruksverket hade i inledningsskedet av tävlingen satt upp ett antal kriterier som lagen hade att jobba efter, bland annat gällande miljöhänsyn, djurvälfärd, arbetsmiljö och ekonomi.

Två av lagen klarade den tuffa utmaningen gällande investeringskostnad per djurplats och korades som vinnare, ett mjölkkostall och ett stall för slaktungnöt, båda med Växa Sverige som projektledare.


Team Mattias Espert landade strax ovanför gränsen för investeringskostnad, men presenterade en alternativ investeringskalkyl där gödselvårdsanläggningen var dimensionerad för en månads lagring istället för tio, vilket möjliggörs tack vare att stallet placerats nära en biogasanläggning. Detta alternativ har potential att pressa ner priset per stallplats med omkring 2 000 kronor för suggstallet och drygt 400 kronor för slaktgrisstallet.  

– Tänk över var ni placerar stallet, det är inte självklart att det bästa stället att bygga på är hemma på gården, uppmanade Mattias.

Utveckling nödvändigt

Vinnarna tog emot sina priser av H.K.H Prins Carl Philip.
– Ska man vara konkurrenskraftig måste man utvecklas, det gäller alla verksamheter och även jordbruk, det är därför den här tävlingen är så viktig, sa han och fortsatte:

– Det är glädjande att se kombinationen av teknik, design och genuin omsorg om djuren. Våra djur ska må bra. Det är ett kärnvärde inom svenskt jordbruk och det ska vi alla vara väldigt stolta över.

På https://goo.gl/HhPn2L kan du ta del av alla rapporter, ritningar och kalkyler inom Framtidens stall. Tävlingen finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, via landsbygdsprogrammet.


                                                   Smågrisuppfödning                            Slaktgrisuppfödning

  Jordbruksverkets kriterier Team Mattias Espert Team HKScan Jordbruksverketskriterier Team Mattias Espert
Vinstmarginal i stallets driftkalkyl (%) 10 15 5,2 10 6
Investeringsutgift per djurplats efter stöd baserat på schablon (kronor) 40 000 43 100 51 300 5 000 5 500
Ekonomisk livslängd (år) 10-15 15 15 10-15 15

 

Team HkScan
Victoria Ohlsson, HKScan Sweden
Fredrik Fredbo, Abetong
Kimmo Haapanen, HKScan Finland
Carl-Johan Ehlorsson, Gård & Djurhälsan
Ulla Ketola HKScan Finland
Peter Berg, Gässlösa Gård
Jos Botermans, SLU
 

Team Mattias Espert
Mattias Espert, Smågris Syd
Christine Andersson, LRF Konsult
Jörgen Lindahl, Distriktsveterinärerna
Martin Rindom, Gråkjær
Kalle Krogh, Gråkjær
Jonas Tunestål, KLS Ugglarps
Theres Strand, Svenska Köttföretagen (slaktgrisprojektet)

Emma Sonesson
Grisföretagaren