Publicerad 2018-04-10
Moving Floor-boxen för gris har visat positiva resultat för både djurhälsa och miljö. Systemet kan installeras i både befintliga och nya byggnader. Foto: Lars-Gunnar Lannhard


Innovativa gotlänningar drivs av att göra skillnad

Moving Floor är ett världsunikt koncept med självrengörande golv för animalieproduktion. Basen för eldsjälarna bakom Moving Floor är Ekeby mitt på Gotland, och innan året är slut hoppas de på att kunna lansera tekniken för grisar.

I mitten på 90-talet gick grisföretagaren Tommy Lindvall omkring på sin gård på Gotland och funderade. Han ville bygga ut sin smågrisuppfödning, men marknaden erbjöd inget automatiserat system för rengöring av grisarnas liggyta. I befintligt stall på gården blev han aldrig nöjd med hygienen i boxarna, trots att han skrapade två gånger per dag, och lönsamheten tillät inte att han skrapade ytterligare gånger.

Tommy tog därför saken i egna händer och påbörjade den långa resan med att utveckla självrengörande golv för animalieproduktion. Projektet fick namnet Moving Floor.

I dag drivs Moving Floor av Tommys fru Pia Lindvall samt hans döttrar Peg Söderberg och Katja Lindvall.

– Moving Floor-tekniken finns för kalv på omkring 100 gårdar, varav majoriteten i Skandinavien. Även till kor finns en färdig produkt på några gårdar i Norge och Kina. När det gäller gris är målet att ha en produkt redo för marknaden innan årets slut, berättar Katja.

Boxar för tillväxt- och slaktgrisar står först på tur för lansering, därefter boxar för suggor.

Från idé till verklighet för Moving Floor

Nyfikna grisar

Moving Floor-boxen står på ben och boxgolvet utgörs helt enkelt av ett ändlöst rullband som rör sig i intervaller. Intervallerna kan regleras efter lantbrukarens egna önskemål, men ett exempel är att bandet rör sig en meter på fem minuter och därefter står still i två timmar innan det startar igen.

Vid boxens kortsida trillar gödseln ner i en konventionell utgödslingsränna, vars skrapor startar per automatik i samband rengöring. På så vis förs gödseln ut ur byggnaden direkt, vilket bidrar till en bra luft i stallet.

– Vi har verkligen gjort en gedigen utveckling av grisgolven. Under hela processen har vi haft ett gott stöd från branschen. Den största utmaningen har varit att hitta rätt material på bandet. Det måste vara böjbart, halkfritt och hållbart. Vi har testat 100-tals olika material, många av dem har grisarna helt enkelt ätit upp, säger Katja med ett skratt.

Golvet i Moving Floor-boxen består av ett ändlöst band.

EIP Agri stöttar

För nästan fem år sedan hittade Lindvalls dock ett material som tycks fungera bra. Tack vare finansiering från EIP Agri, europeiska innovationspartnerskapet, har man nu fått möjlighet att grundligt verifiera mattans funktion på gård.

– Vi kommer under våren att montera upp boxar i en avdelning för omkring 100 slaktgrisar på en gård på Gotland. I samarbete med Gård & Djurhälsan kommer grisarnas beteende och hälsa att följas. Vi kommer även göra miljömätningar, följa upp produktionsresultaten och testa mattan på olika sätt i laboratorium. I studien kommer vi också ta reda på hur man optimerar användningen av Moving Floor-boxen i grisstall och vilka rengöringsintervaller som är lämpliga, berättar Katja.

Lindvalls har även utvecklat en automatisk strömaskin. Den är av lite mindre modell än många andra på marknaden, och kan med fördel användas tillsammans med Moving Floor-boxen. Ströaren vandrar fram på träplank över boxarna och ett viktigt mål i utformningen av den har varit att minimera både installations- och inköpskostnad.

Stör inte grisarna

Tidigare studier har visat att Moving Floor-tekniken kan reducera ammoniakhalten i grisstall med 95 procent. För kalv har man i universitetsstudier uppmätt tillväxt på 30 procent mer än i konventionella system. Med rengöring upp till 15 gånger per dag blir smittspridningen minimal och sjukdomsutbrott motverkas. Även när det gäller djurens beteende har flera studier gjorts tidigare.

– Vi har en tuff djurskyddslag i Sverige och Moving Floor-boxen har genomgått ny teknik-prövning. Vi har inte kunnat mäta någon stresseffekt på djuren, berättar Katja och fortsätter:

– Väggen som djuren färdas mot är utrustad med kännare. Om ett djur ligger och sover mot väggen stannar golvets rörelse, vilket innebär att djuren kan ligga och sova i lugn och ro. När grisarna flyttar sig, startar golvet automatiskt.

Grisgigant imponeras

Ett land som verkligen fått upp ögonen för Moving Floor är Kina.

– Miljö och då i synnerhet vatten är stora frågor i Kina och jag upplever att det inte bara är snack, utan verkstad också. Många gårdar där ligger nära städer och förorenar dricksvattnet. Antibiotikaförbrukning är också en växande fråga där. Kineserna är väldigt intresserade av teknik och innovationer. Att vi kan göra rent mekaniskt utan vatten samtidigt som ammoniakhalten i stallet reduceras gör att de är väldigt intresserade av vår produkt.

Myndigheterna i Kina har därmed tagit upp Moving Floor på en lista över ny, lovande teknik för att lösa landets utmaningar.

Peg Söder­berg och Katja Lindvall driver Moving Floor tillsammans med sin mamma Pia Lindvall. Pia äger 70 procent av företaget och ett lokalt investeringsbolag resten. I Sverige sköter familjen själv försäljningen av systemet, medan den i andra länder sköts av återförsäljare. Grisstallet, där utvecklingen började en gång i tiden, fungerar i dag som lager samt central för packning och distribuering av produkterna. Foto: Moving Floor

Vill göra skillnad

På frågan om vad det är som egentligen ligger bakom familjen Lindvalls driv och tålamod att utveckla självrengörande golv svarar Katja:

– Vi tror blint på vår teknologi och drivs av att kunna göra skillnad. Far var med när antibiotika i förebyggande syfte förbjöds, och såg en enorm skillnad i produktionen, hur man behövde ställa om och jobba på ett annat sätt. Vi tror mycket på att jobba preventivt och drivs av att kunna vara med och påverka viktiga saker som miljö och antibiotikaförbrukning. Sedan hör det nog till saken också att vi är en lantbrukarfamilj från början. Vi vill hjälpa lantbrukare till bättre ekonomi.

Moderat kostnad

När det gäller ekonomin runt en investering av Moving Floor till grisar kan Katja i dagsläget inte ge några riktigt konkreta siffror.

– För kalv har systemet en ungefärlig payback-tid på tre år. Då inkluderar vi inte förbättrad produktion i kalkylen, utan bara arbetsbesparing och investering, säger Katja, som har ambitionerna klara inför framtiden:

– Om tio år tror och hoppas vi på att vara etablerad teknologi även inom gris. Vi hoppas på att kunna erbjuda en ny typ av industristandard.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren