Publicerad 2018-03-22

Styrelsen informerar

  • Inom Svenskt Kött har styrelsemöte ägt rum. Den huvudsakliga frågan är framtida strategier.
     
  • SGF har varit på regeringskansliet i syfte att ge information om jordbruk till partierna inför skapande av partiprogram.
     
  • SGF har även deltagit på upptakten till det forskningsprojekt om klimatavtrycket för griskött, som nu startats upp. Projektet syftar till att svara på frågan om hur stor grisköttets klimatpåverkan är i dag.
     
  • Inom näringsdepartementets sakrådsgrupp har det första utkastet till en ny CAP diskuterats. Skillnaden mot föregående CAP är att man vill ge de enskilda länderna större möjlighet att styra över användningen av pengarna. SGF har drivit frågan om att det bör gå att ge ersättning för åtgärder som är lagstadgade i enskilda länder, utöver EU-direktiv, vilket man verkar få gehör för. Tvärvillkorens upplägg är en annan het fråga.