Publicerad 2018-03-21
HKScan rapporterar om ökad tillgång på svenska slaktgrisar och en lägre prisnivå. Foto: Emma Sonesson

Minskad vinst för HKScan i Sverige

Att HKScan skulle göra en förlust under 2017 stod klart efter en första vinstvarning i höstas och omfattningen av förlusten slogs fast i ytterligare en vinstvarning i januari. Koncernchefen Jari Latvanen konstaterar att resultatet är en besvikelse.

Under förra året minskade HKScans försäljning med 65 miljoner euro till 1 801 miljoner euro (1 873 miljoner euro 2016). Samtidigt sjönk rörelseresultatet (EBIT) från en låg vinst om 9,7 miljoner euro till en förlust på 40,3 miljoner euro.

 Minskad vinst i Sverige

För helåret 2017 minskade HKScan sin omsättning i Sverige till 759,4 miljoner euro (790,8 ) och sitt rörelseresultat till 5,4 miljoner euro (9,5).

Trots det är inte tongångarna i HKScans årsrapport dystra när man beskriver den svenska marknaden. Även om den totala affärsvolymen har minskat så beror det i huvudsak på minskad handel med slaktdjur.

Försäljningen av förädlade produkter ökade under både kvartal tre och fyra, vilket gav en positiv försäljningsutveckling för hela året.

Under kvartal fyra ökade tillgången på både gris- och nötkött samtidigt som priserna på slaktdjuren under kvartal tre och fyra var på samma nivå som 2016. Rörelsemarginalen påverkades dock istället av ökade kostnader i produktionen.

90 öre i utdelning

Styrelsen föreslår stämman att dela ut 0,09 euro per aktie (0,16), 90 öre, trots förlusten under 2017 och den ökade skuldsättningen.

När medlemmarna i Sveriges Djurbönder fick ta del av föreningens aktier i HKScan som en del av återbetalningen av insatser i slutet av november, noterades aktien runt 3,03 euro per aktie. Nu i februari visar aktien en uppgång på fem procent mot novemberkursen och noteras till 3,19 euro. Som lägst under perio­den har aktien varit nere i 2,95 euro, vilket var den 8 februari, när bokslutet kom.

 

Erik Brink
Grisföretagaren