Publicerad 2018-03-14
Enligt Gunnar Forsgren på DK-DOX finns det uppgifter som visar att 90 procent av de mikroorganismer som når nippeln kommer från ledningarnas biofilm. Grisarna bidrar även själv till biofilmens uppbyggnad genom att föra in bakterier via vattennipplarna. Foto: Emma Sonesson

Användarvänligt system tar kål på biofilmen

Att vatten av god hygienisk kvalitet till djuren är nödvändigt, är en sanning utan överdrift. En sak som kan ställa till det är den biofilm som bildas i vattenledningssystem, men nu har DK-DOX utvecklat ett effektivt sätt att komma till rätta med problematiken.

Vatten kallas ofta för det viktigaste fodermedlet. Grisarna kräver vatten av tillräcklig mängd och god kvalitet för att hålla sig friska och produktiva.

På insidan av alla vattenledningar bildas det en biofilm. Biofilmen är den slemmiga hinna som kan kännas, exempelvis i botten på en hink som stått med vatten i under en period.Biofilmen erbjuder en skyddad och näringsrik miljö för mikroorganismer, som gärna håller till där. På så vis gynnar biofilmen mikroorganismernas tillväxt.

 

Gunnar Forsgren jobbar på DK-DOX AB, som tillhandahåller vatten- och ytdesinfektionsprodukter på den nordiska marknaden. Produkterna importeras från Tyskland. Foto: DK-DOX

Kan ta bakvägen in

Beroende på vattnets kvalitet in i systemet och ledningarnas egenskaper kan mängden biofilm variera.
– I djurstallar är problematiken med biofilm extra utbredd. Även om vattenkvaliteten in i systemet är mycket bra finns goda förutsättningar för bakterietillväxt och uppkomst av biofilm, eftersom djuren för in bakterier bakvägen i systemet via nipplarna, berättar Gunnar Forsgren, som är Sverige-representant på företaget DK-DOX, som säljer system för vatten- och ytdesinfektion.

Biofilm kan även uppstå i kroppen. Plack på tänderna är ett exempel.

Användarvänligt

DK-DOX har utvecklat ett system som ska ta bort biofilmen i ledningarna på ett effektivt sätt. Den verksamma substansen i systemet är klordioxid, ett historiskt erkänt effektivt ämne för vattendesinfektion. Tidigare har dock användning av klordioxid varit komplicerad, eftersom ämnet under vissa omständigheter är explosiv och gasen giftig att andas in.

– Våra experter i Tyskland har nu utvecklat ett användarvänligt system. Genom att aktiveringen sker långsamt och koncentrationen av klordioxid är låg är systemet helt säkert, och dessutom är vår klordioxid-
lösning pH-neutral, berättar Gunnar.

Finessen med att använda just klordioxid för rening av vattensystem menar Gunnar är att ämnet har förmågan att tränga ner genom biofilmen och förstöra den vid underlaget. Dessutom ger ämnet varken smak eller lukt till vattnet. Klordioxiden lämnar inga klorföreningar efter sig och motverkar bildandet av trihalometan, THM, som anses vara cancerogent. Detta är en stor fördel med hänsyn till hälsa och miljö.

En annan fördel med just klordioxid är att det faktiskt dödar mikroorganismerna. Därför kan resistens inte utvecklas. Detta kan jämföras med till exempel antibiotika eller rent klor som istället förstör viktiga funktioner i mikroorganismerna. De överlever dock och därför kan resistens utvecklas över tid.

 

Till DK-DOX-systemet används en särskild utrustning för dosering. En flödesmätare mäter flödet på vattenledningen och en pump doserar in lagom mängd klordioxid. I systemet ingår även ett förfilter för att skydda vattenmätaren. Kemikalierna består av två komponenter som blandas och aktiveras på plats. Via mätstickor säkerställs att rätt mängd klordioxid tillförts vattnet. Foto: DK-DOX

Rengöring och underhåll

DK-DOX består av ett tvåkomponentsystem som blandas på plats. Via en speciell doseringsutrustning portioneras rätt mängd av klordioxiden in i vattensystemet.

– Man börjar med en lite högre dos. Det är dock viktigt att ta det försiktigt, man vill att biofilmen ska lossa långsamt när man har djur i stallet. Med hjälp av speciella mätstickor mäter man klordioxidhalten i vattnet längst bort i systemet. Finns det ingen klordioxid i vattnet innebär det att allt förbrukats, och att det finns biofilm kvar. När mätstickan ger utslag på klordioxid går man ner till en underhållsdos, som förebygger att biofilm byggs upp igen. Rengöringsperioden kan ta flera månader om det finns mycket biofilm i ledningarna, säger Gunnar.

DK-DOX kan även användas för desinficering av stallar. Priset på doseringsutrustningen ligger på runt 20 000 kronor och förbrukningsmaterialet kostar mellan tre och fem kronor per kubikmeter vatten, beroende på åtgång och inköpt volym, uppger Gunnar.

Så bildas biofilm

När en steril yta sätts ner i vatten uppstår en process, som leder till att proteiner och polysackarider bildar ett ytskikt på föremålet. Ytskiktet hjälper bakterier att fästa på underlaget. När bakterierna fäst börjar de bilda EPS, extracellulär polymerisk substans, som är ett slem som binder hårt vid underlaget. Allt eftersom fler bakterier ansluter sig till biofilmen blir slemlagret tjockare. Till slut är det så tjockt att bitar av det lossnar. Dessa bitar flyttar till andra delar av vattensystemet där det finns bättre plats, eller så lämnar de systemet, exempelvis via nipplar eller vattenkranar, vilket riskerar att ge djuren en rejäl dos bakterier. Miljön närmst botten av biofilmen brukar vara sur, vilket bidrar till korrosion av underlaget. Källa: DK-DOX

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren