Nu är det dags att lyfta svenskt griskött till en högre nivå

För snart åtta år sedan bildades Svenskt Kött, ur det gamla företaget Svensk Köttinformationen som fick en ny skepnad. Detta har gjort att man på ett mer modernt sätt lyft köttet in i den digitala världen.

Så för fyra år sedan inför EU-valet fick vi en ordentlig debatt om bland annat antibiotikaanvändningen inom animalieproduktionen i Europa, och den stora skillnaden jämfört med våra svenska gårdar. Tack vare denna debatt fick vi möjlighet och intresse för att väcka frågan, varför vi i Sverige klarar att hålla så friska grisar i förhållande till övriga världens produktion. Och bara på några veckor var det välbekant hos våra konsumenter, att svensk grisuppfödning faktiskt skiljer sig från övrig grisköttsproduktion. I dag vet vi att en köpmed­veten konsument gör aktiva val i köttdisken, och den större delen av det konsumentpackade köttet i dag är producerat enligt svenska normer för djurhållning.
 Vi vet också att det finns mycket kvar att göra, som kan förflytta fram positionerna för vårt välsmakande svenska griskött. Vi har i dag en jämn och fin kvalitet. Det är till och med så att det efterfrågas lite udda produkter från kändiskockar som vill profilera sina krogar. Detta ser jag ser som ett gott betyg åt näringen, detta får inte oss att tro att vi nått toppen, utan vi kan mer.


Nu är frågan; är vi nu mogna att lyfta oss än mera som marknadsaktör för det svenska grisköttet? Frågan var uppe i Sveriges Grisföretagare under Per Karlssons tid som vice ordförande, då kändes näringen inte mogen för en sådan satsning. Nu är vi i ett annat läge med en bättre lönsamhet och ett annat marknadstänk. Vi har nu dessutom en mer samlad slakterinäring i Svenska Köttföretagen, vilket ger oss helt andra möjligheter att samla in pengar för gemensamma marknadsåtgärder och satsningar. Jämför vi mot våra kollegor i grannländerna, så satsar vi väldigt blygsamt på marknadsföring utav svensk gris. Det borde ju vara tvärtom, när det är vi som i dag sitter med trumfkortet.


Vi har en stark hemmamarknad som vi skall värna om. Men vi har en ännu större marknad utanför våra gränser som allt mer ställer högre krav på köttkvalitet och djurhållning. Just nu håller danska Landbrug & Fødevarer på som bäst med att inplantera deras nya koncept med tre hjärtan till svenska affärskedjor. På detta sätt vill man ta tillbaka marknad i Sverige. Tidigare har vi försiktigt sagt att man sneglat på vår produktion, hur vi lyckats med att inte svanskupera med mera. Nu skulle jag vilja säga att man snarare granskar den för att kopiera. Det är bra med god djurhållning i övriga EU, men det skall inte ske på vår bekostnad. Det är bara till att snegla på hur Svensk Fågel har lyckats fånga konsumenter de senaste åren, för att vinna trovärdighet och uppnå en ökad andel fågelkött utav totalkonsumtionen.


Helt klart behöver den svenska köttproduktionen ta nya grepp och våga satsa vidare med klara budskap från producent till konsument.

 

Ingemar Olsson
Ordförande Sveriges Grisföretagare