Publicerad 2018-02-20

Bröderna Bergsland är årets grisleverantör inom HKScan

Varje år utser HKScan årets leverantör inom gris, nöt respektive lamm. Årets grisleverantör är Dag och Mark Bergsland, Bränne Nedre Gård.

Dag och Mark Bergsland driver Bränne Nedre Gård tillsammans. Nu får de utmärkelsen årets grisleverantör av HKScan.     Foto: HKScan

Nomineringen till Årets leverantör sker av HKScan Agris inköpare, och motiveringen bakom bröderna Bergslands hedersomnämnande lyder:

”Dag och Mark Bergsland producerar fina smågrisar, där de flesta säljs via mellangårdsavtal och blir rapsgrisar. De bedriver en uthållig produktion i bra stallar och är noggranna, vilket landar i ett bra och stabilt resultat. Bröderna Bergsland har ett gott samarbete med dem som de har mellangårdsavtal med och planerar så att flödet stämmer. Dag och Mark är lyhörda och positiva, de ser helheten, men fångar också upp viktiga detaljer. De är kända i lantbrukskretsar för att vara mycket duktiga och skickliga.”

På bröderna Bergslands gård utanför Eskilstuna finns 275 suggor som ger runt 7 400 smågrisar per år. Dessutom brukas 330 hektar åker. Företaget har två anställda.

Emma Sonesson

Grisföretagaren