Publicerad 2017-12-08

Lägsta grispriset i EU på över ett år

Prisnedgången i Europa har fortsatt under de senaste fyra veckorna, visar prisstatistiken från EU-kommissionen. Men nedgången är inte lika brant som under föregående fyraveckors​period.

Bakom prispressen ligger ett ökat utbud av griskött i kombination med svag efterfrågan i EU och tappade volymer på exportmarknaderna, framförallt Kina som är den dominerade marknaden för export.
I mitten av november var snittpriset i EU 145,41 euro/100 kg, vilket är den lägsta nivån sedan maj 2016.
Det svenska grispriset noteras nu av EU-kommissionen till 176,74 euro/100 kg, och i maj 2016 var det nästan 10 euro högre på 186,27 euro/100 kg.

Det europeiska genomsnittspriset har under oktober/november sjunkit med 5,78 euro/100 kg (57 öre/kg), vilket motsvarar en nedgång på 4,0 procent. Genomsnittspriset ligger nu 3,6 procent lägre än priset under motsvarande period 2016. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i mitten av november 7,3 procent under snittet.

Under perioden oktober/november har grisnoteringarna för alla medlemsländer i EU backat, utom för ett land. Finland visar fortfarande en svagt stigande notering sett till de fyra senaste veckorna.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har enbart varit negativ. Priserna i Tyskland, Spanien, Frankrike, Polen, Danmark och Nederländerna har sjunkit med tre till tio procent, Italien redovisar ingen prisstatistik. Den spanska noteringen har under de senaste två månaderna sjunkit med nästan 25 procent.

Under oktober/november har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 2,6 euro/100 kg (26 öre/kg). Det danska grispriset har sjunkit 5,8 euro/100 kg (58 öre/kg). Det finska priset har stigit 1,5 euro/100 kg (15 öre/kg) och det tyska priset har sjunkit med 5,4 euro/100 kg (54 öre/kg). Belgien behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 123,50 euro/100 kg (12,25 SEK/kg).

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud, vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer som till exempel i Danmark med cirka en krona per kilo. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.
Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

Erik Brink
Grisföretagaren