Publicerad 2017-12-08
Ett nytt utbrott av afrikansk svinpest i Polen gör att provinserna Łódzkie, Kujawsko och Wielkopolski fått klassificeringen högriskområde av den danska grisbranschen.
Illustration: Malin Strandli. Källa: www.svineproduktion.dk

Högriskzon för ASF utvidgas

Den afrikanska svinpesten (ASF) avancerar västerut i Polen, vilket nu fått danskarna att utvidga sitt så kallade högriskområde.

Den danska grisbranschen har delat in Europa i grön, röd respektive svart zon. Den svarta zonen utgör hög risk och den röda medel när det gäller ASF, och olika direktiv för tvätt, desinfektion och karantänstid gäller för lastbilar som varit i de olika zonerna.

ASF har nu konstaterats i Mazowieckie-provinsen i Polen. Därmed har smittan flyttat sig 140 kilometer längre västerut än det förra västligaste fallet. Detta har fått den danska grisbranschen att utvidga det svarta området i Polen.
– Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att karantänreglerna hålls. Det kommer att få irreversibla konsekvenser för hela branschen om sjukdomen kommer till Danmark, säger Erik Larsen som är ordförande för Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Han uppmanar även smågrisuppfödare som exporterar grisar att upprätta en plan B:

– Det kan inte uteslutas att zonen utvidgas ytterligare mot väst, och det kan göra det svårt för exportörerna att leverera grisar i dessa områden.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren