Publicerad 2017-12-08
Antibiotika i tillväxtfrämjande syfte har varit förbjudet inom EU sedan 2006, och i Sverige sedan 1986. I många andra delar av världen är det dock fortfarande praxis. Foto: Mostphotos

Direktiv för antibiotikaanvändning från WHO

Lagom till den internationella antibiotikaveckan i november presenterade världshälso­organisationen WHO sina nya direktiv för ansvarsfull användning av antibiotika, något som rörde upp känslorna i USA.

I ett 88 sidor långt dokument anger WHO, mycket kort sammanfattat, att antibiotika till livsmedelsproducerande djur inte bör ges i tillväxtfrämjande syfte, att sjuka djur ska medicineras först efter diagnosticering och att vissa kritiska antibiotikasorter inte bör användas till djur överhuvudtaget.

Från USA, där restriktionerna för användning av antibiotika inom animalieproduktion inte kommit lika långt som inom EU eller Sverige, hördes upprörda röster.

– WHO:s riktlinjer är inte i enlighet med USA:s policys och har inte stöd i rekorderlig vetenskap.

Rekommendationerna blandar felaktigt ihop sjukdomsförebyggande åtgärder med tillväxtfrämjande, citeras Chavonda Jacobs-Young, som är chefsforskare på United States Department of Agriculture (USDA), på Pig Progress.

Branschorganisationen US National Pork Producers Council (NPPC) kallar i sin tur riktlinjerna för okloka och felaktiga och menar att de kan äventyra landets livsmedelsförsörjning.

Från Europa, där riktlinjerna i viss mån redan efterföljs, är reaktionerna mer nyanserade, eller till och med positiva.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren