Publicerad 2017-07-08
Exporten av griskött från EU fortsätter att växa. När den största exportmarknaden, Kina, svalnar något tar grannländerna över och driver på efterfrågan.Foto: Danish Crown

Växande export, men inbromsning till Kina

EU:s export av griskött fortsatte att öka under årets första kvartal. Skillnaden mot föregående år är att den största exportmarknaden, Kina, backar något.

7,7 procent - så mycket ökade EU:s export av griskött till tredje land under årets första kvartal, enligt statistik från EU-kommissionen. Exporten till Kina backade med 0,6 procent medan andra asiatiska länder ökade sin import. Sydkorea ökade importen med 42 procent, Japan med 15 procent och Hong Kong med 14 procent.

Förändringen i handelsmönster för griskött från EU till Kina beror delvis på att Tönnies blev av med sina exportlicenser för två tyska anläggningar och inte längre kunde exportera till Kina ifrån dem. Tönnies har istället ökat exporten till Hong Kong.

 

Erik Brink
Grisföretagaren