Publicerad 2017-07-08
Preliminära siffror visar att importen av både nöt- och griskött var lägre första kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016.Foto: Mostphotos.com

Minskning för köttimporten

Importen av kött till Sverige minskade något under årets första tre månader.

Preliminära siffror från SCB visar att vi under perioden januari till mars i år importerade 28 691 ton griskött, vilket är 5,6 procent mindre än under samma period 2016.
Samtidigt importerade vi    32 344 ton nötkött till Sverige, en minskning på 6,3 procent. Är den preliminära nötköttstatistiken korrekt så är det ett trendbrott för nötköttsimporten som tidigare bara ökat under de senaste åren.