Publicerad 2017-07-08

Uppgång för svensk slakt

Den svenska grisslakten ökade antalet slaktade grisar med två procent under årets första kvartal. Bland de större slakterierna gick Skövde slakteri mot trenden och redovisade en minskad slakt.

Under första kvartalet 2017 ökade grisslakten med 2,0 procent till totalt 649 558 slaktade grisar, enligt statistik från Jordbruksverket som redovisar slakteriernas veckorapportering.

KLS Ugglarps Dalsjöfors upp

Slakten av grisar minskar marginellt på anläggningen i Ugglarp med en nedgång på 0,3 procent till 62 913 slaktade grisar under första kvartalet. På företagets övriga anläggningar ökar slakten av grisar. I Kalmar ökar den med 10,9 procent till 118 754 grisar och i Dalsjöfors ökar slakten med 11,0 procent till 88 552 grisar.

Minskad slakt i skövde

På Sveriges fjärde största slakteri, Skövde slakteris anläggning i Skövde, minskade grisslakten kraftigt under det första kvartalet. Med en nedgång på 19,4 procent slaktade Skövde slakteri 67 414 grisar.

Skövde slakteris grisslakt som växt stadigt under tidigare år fick sig ifjol ett litet avbräck och minskade kraftigt under första kvartalet 2017.

Även Ginsten slakteri minskade sin slakt under första kvartalet med 7,5 procent till 20 580 grisar.

Ökad slakt i Kristianstad
HK Scans anläggning i Kristianstad är Sveriges största grisslakteri och står för 28 procent av slakten.
2016 minskade slakten något i Kristianstad men årets första kvartal börjar positivt med en ökning på 0,9 procent till 180 373 grisar.

 

Erik Brink
Grisföretagaren