Publicerad 2017-07-05
Helena Jouppi arbetar med förmedling av rekryteringsdjur på HKScan i Finland.
– Alla livdjursuppfödare följer ett standardiserat vaccinations- och avmaskningsprogram, berättar hon. Foto: Emma Sonesson

Bonus och insyn i uppfödarnas resultat

I Finland sköts försäljningen av rekryteringsdjur av slakterierna. På HKScan är Helena Jouppi en av dem som arbetar med saken. Här berättar hon en del om sitt arbete.

Ungefär hälften av grisuppfödarna i Finland tillämpar alter­nerande återkorsning, resten köper in rekryteringsdjur. HKScan strävar efter att andelen grisföretagare som köper in rekryteringsdjur ska öka och därför betalas grisar som härstammar från inköpta hybrider högre, i dagsläget 1,5 euro per smågris eller två cent per slaktgris. ­
– Bonusen, i ­kombination med att många vill få in TN70 i sin besättning gör att hybridförsäljningen ökat från 6 000 djur 2012 till 10 000 år 2016, berättar Helena Jouppi.

Viss draghjälp i försäljningen har man även haft, tack vare att en inflytelserik grisföretagare med 2 500 suggor börjat köpa in rekryteringsdjur.

HKScan strävar efter att komma bort från det faktum att en del finska grisföretagare tappar semin från egna gårdsgaltar. Därför betalar man även extra för grisar som härstammar från semindoser från seminstation.

Delger produktionsresultat

I Finland sker ett omfattande informationsutbyte mellan slakteri och grisföretagare på så vis att uppfödarna kontinuerligt sänder in sina produktionsresultat till slakteriet.

– Vi använder resultaten för att göra prognoser och optimera köttförsäljningen. Via uppföljningen får vi koll på hur många slaktgrisar vi kan förvänta oss att få in till slakt under olika tidsperioder, förklarar Helena Jouppi.
Tidigare motiverade HKScan grisföretagarna att sända in sina resultat via merbetalning för djuren, men numera ingår uppgiften i affärsuppgörelsen.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren