Publicerad 2017-07-02
Både bland små och större besättningar i Uganda är ASF ett utbrett problem. Erika Chenais upptäckte under sina studier att även sjuka och döda grisar fick bidra till intäkter, vilket sannolikt också bidrar till smittspridning. Foto: Erika Chenais/SVA

Uganda: Spridning av ASF hindrar utveckling

Erika Chenais är veterinär och doktorand vid SVA och SLU. Hon försvarade sin avhandling den 12 maj. Foto: Vasso Nordlund

Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) sätter käppar i hjulen för grishållningen i Uganda, som annars skulle kunna vara ett bra verktyg för bekämpning av fattigdom. Det visar Erika Chenais i sin doktorsavhandling.

Veterinär Erika Chenais har i sin doktorsavhandling studerat smittspridning av ASF samt dess sociala och ekonomiska effekter för små familjejordbruk i norra Uganda.

I Uganda ökar efterfrågan på kött i takt med att människor blir mindre fattiga. Därmed skulle grisuppfödning kunna vara en värdefull inkomst för fattiga småbrukare och bland annat används grisar som kapitalreserv. Men utbredningen av ASF hindrar utvecklingen och ofta är det människor som bidrar till smittspridningen, även om man känner till hur spridning skulle kunna motverkas.

– Jag kan konstatera att biosäkerhetsråd och kontrollåtgärder måste vara lätta att genomföra, lokalt anpassade, socialt accepterade och billiga för att bli effektivt genomförda, säger Erika om sina iakttagelser, i ett pressmeddelande.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren