Publicerad 2017-06-30
Kristina Nordéus är veterinär och arbetar på näringsdepartementet. Hon ingår i den internationella samarbetsgrupp för djurskydd och djurhälsofrågor som i maj besökte Sverige. Här är hon till vänster och Margareta Åberg, LRF Kött, på gårdsbesök tillsammans med delegaterna från Danmark, Tyskland, Nederländarna och Belgien. Foto: LRF Kött

Europa imponeras av svensk grisuppfödning

Traditionellt sett har svensk grisuppfödning ansetts som naiv av övriga EU-länder. Men de senaste åren har anseendet stigit rejält. Anledningen är svenska grisuppfödares sätt att gå före när det gäller knorrar, antibiotikaförbrukning och djurvälfärd, vilket betraktas med stor respekt av övriga Europa.

Under de senare åren har Sverige haft flera besök av exempelvis veterinärer, politiker och tjänstemän från andra länder inom EU. Alla har de en sak gemensamt; de vill studera hur svensk grisuppfödning går till. Orsaken är att ämnen som knorrar och djurvälfärd kommit upp rejält på agendan inom EU.

– Det är viktigt att vi samarbetar inom EU, vi jobbar på en EU-marknad. Det är lätt att stifta lagar och regler, men man måste också ge de som ska följa lagarna en chans att göra det. Här har den svenska grisbranschen en viktig roll i att dela med sig av sina erfarenheter och på så vis bidra till att höja nivån på djurvälfärd i hela EU, säger Margareta Åberg, LRF Kött.

Grisföretagaren Mattias Espert visade sina djur och berättade för delegationen om verksamheten på gården. Här lyssnar Helena Elofsson, Jordbruksverket och Kristina Nordéus, näringsdepartementet. Knorrar, lokalbedövning, strö och lösa suggor är företeelser inom svensk grisuppfödning som intresserar övriga Europa. Foto: LRF Kött

Management

I början av maj gästades Sverige av näringsdepartementets samarbetsgrupp för djurskydd och djurhälsofrågor i EU. Besökarna kom från Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Margareta berättade för dem om den svenska grisuppfödningens utveckling.

– Vi pratade mycket om att framgångsrik grisuppfödning handlar om management och djuröga, att vara på plats i stallet och ha kunskap om djuren, och att det är något som lantbrukare, veterinärer och rådgivare utvecklat tillsammans här, refererar hon från träffen.  

Därefter besökte delegationen Kvarnlyckan, där Mattias Espert driver storskalig, rationell grisuppfödning, med svans men utan svansbitning.

– Av reaktionerna att döma tror jag att de var ganska imponerade, berättar Margareta.

Lokalbedövning

De tyska besökarna var särskilt intresserade av lokalbedövning inför kastrering, med anledning av att landet står inför ett förbud mot obedövad kastrering från 1 januari 2019.

Mattias berättade om hur han först trodde att det skulle bli jobbigt att lokalbedöva, men att det i praktiken faktiskt fungerar smidigt.

– Jag kan stå för allt inom svensk grisuppfödning inför konsument. Men förut hade jag svårt att förklara att man tar bort kroppsdelar på smågrisarna utan bedövning, sa han.

Margaretas bedömning är att om tyskarna inför krav på lokalbedövning är det stor sannolikhet att resten av EU också gör det.

– Tyskland är ett stort grisland, de sätter agendan.

produktionskostnaden ökar

Framtiden för EU:s grisuppfödare kommer att kräva förändring. EU-kommissionen ligger hårt på om att direktivet kring svanskupering ska följas. Svenska grisuppfödare kan luta sig tillbaka, de har redan gjort resan, men många andra länder i EU står inför stora utmaningar och nödvändiga investeringar, både när det gäller stallar och kunskap.

– Ska de följa direktivet kommer de att få produktionskostnader i paritet med våra svenska kostnader, konstaterar Margareta.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren