Publicerad 2017-07-01
Andreas Strandroth, vd på Siljans Chark, Runar Gustafsson, slakterichef på samma företag, Thea Kristensson, rådgivare på Gård & Djurhälsan samt grisföretagarana Thomas Arkeberg och Henrik Sahlin är alla delaktiga i Gårdsgriskonceptet på olika sätt. Satsningen har bidragit till en nytändning för grisuppfödningen i området och flera grisföretagare har valt att bygga ut.
Foto: Emma Sonesson

”Tillsammans är roligare”

Lokalt, smak och omsorg är ledorden bakom konceptet Gårdsgris, Siljans Charks lokala satsning tillsammans med nio grisuppfödare och Gård & Djurhälsan. Konceptet lanserades i butik under hösten 2016 och hittills har mottagandet varit odelat positivt.

Köttet från Gårdsgrisarna säljs företrädesvis att inom Dalarna och i angränsande län, där även uppfödarna finns.

– Lokalt ligger i tiden. Gensvaret från butik har varit väldigt positivt och vi får hela tiden fler och fler butiker som vill sälja Gårdsgris. Det gör att vi sakta men säkert bygger volym, säger Andreas Strandroth som är vd för Siljans Chark, när Grisföretagaren träffar honom på stallinvigningen i Ansta.

Begreppet lokalt gäller även foderråvarorna som Gårdsgrisarna utfodras med, så långt som det är möjligt. Sojan i slaktgrisfodret har bytts ut mot raps och flera av uppfödarna utfodrar med biprodukter från lokal livsmedelsindustri. Det lokala har ytterligare en aspekt i att det gör det enklare för konsument att komma ut till gården och se var köttet kommer från och hur djuren har det.

Skapar ”bästa gård”

När det gäller avräkningen innebär samarbetet att Gårdsgrisuppfödarna får ett tillägg på rådande notering. Går det bra för Siljans Chark kommer det Gårdsgrisuppfödarna till gagn.

– Jag tror inte att något annat slakteri är så öppna med siffrorna gentemot sina ägare, säger Andreas.
Siffrorna är även transparanta när det gäller gårdarnas produktionsresultat. I samarbete med Gård & Djurhälsan kommer produktionsuppföljning och rådgivning att ske. Utifrån det kommer man att skapa en ”bästa gård” av de bästa resultaten. Denna fiktiva gård kommer att användas som målbild i den benchmarking som kommer att ske mellan uppfödarna i konceptet.

– Det är inspirerande när alla jobbar åt samma håll och hjälps åt att lyfta resultaten. Tillsammans är roligare, dessutom är det roligare att räkna nu när siffrorna är gröna, säger Henrik Sahlin, som driver Sahlins Lantbruk tillsammans med sina bröder.

Offensiv plan

I samband med satsningen på Gårdsgris har Siljans Chark  även anställt en djurinköpare som kommer att vara den som håller kontakten med uppfödarna.

– Vi ser fantastiska mervärden med Gårdsgris, vilket gör att vi vågar lägga en offensiv plan för 2018. Den enda utmaningen som jag ser just nu är att jobba med anatomin, konstaterar Andreas.

Siljans Chark AB

Verksamhet: slakteri på Ickholmens gård i Vikarbyn och charkfabrik i Mora.

Ägare: 280 lantbrukare och några anställda äger 47 procent. HKScan äger 39 procent och 14 procent ägs av investeraren Älska Lokalt.

Anställda: 100 personer.

Omsättning: Runt 200 miljoner kronor per år.

Vd: Andreas Strandroth

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren